BIURO OBSŁUGI WYDZIAŁU

Biuro Dziekana

email uamprawo@amu.edu.pl


mgr Małgorzata Myszka – Kierowniczka Biura Obsługi Wydziału

mgr Agnieszka Szulecka-Klupa


Biuro ds. Finansowych i Organizacyjnych

mgr Małgorzata Michalczak

mgr Magdalena Rogula – Wydziałowy Koordynator ds. Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS)

lic. Jakub Żytkiewicz


Biuro ds. Informatyzacji Wydziału

mgr inż. Łukasz Hanczewski

inż. Ryszard Hasała

mgr Szymon Kiełbasiewicz

inż. Sebastian Marcisz

Szczegółowe informacje


Biuro Promocji Wydziału

mgr Agnieszka Szulecka-Klupa – Koordynator Biura Promocji Wydziału

mgr Agata Szadeberg


Biuro Wsparcia Aktywności Naukowej

mgr Marta OrchowskaKoordynatorka Biura Wsparcia Aktywności Naukowej (działalność grantowa i współpraca międzynarodowa)

(program Erasmus i pokrewne)

Marcin Kmieć (ewaluacja)

mgr Dominika Zawłocka (wsparcie w realizacji projektów NCN)

dr Piotr Alexandrowicz (konsultacje grantowe)
Dyżur w poniedziałki między godz. 10.15 a 11.15 poprzez połączenie w MS Teams. Możliwe umówienie spotkania w innym terminie.
Kontakt mailowy (piotr.alexandrowicz@amu.edu.pl) lub telefoniczny (tel. kom. 784 549 151)


Biuro Studiów Doktoranckich

mgr Marzena Osiurak


Biura Jednostek Naukowych

Zakład Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego; Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji; Zakład Prawa Finansowego; Zakładu Prawa Pracy i Prawa Socjalnego; Zakład Prawa Rolnego, Żywnościowego i Ochrony Środowiska; Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego

Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego; Zakład Postępowania Cywilnego; Zakład Prawa Europejskiego

Katedra Nauk Ekonomicznych, Zakład Prawa Karnego; Zakład Postępowania Karnego; Laboratorium Kryminalistyki

Zakład Prawa Konstytucyjnego; Zakład Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych; Zakład Teorii i Filozofii Prawa; Zakład Badań nad Ustrojem Państwa, Zakład Prawa Rzymskiego, Tradycji Prawnych i Prawa Dziedzictwa Kulturowego; Pracownia Myśli Politycznej i Prawnej


Biuro ds. Planów Zajęć

mgr inż. Magdalena Koźlik


Redakcja Czasopism Wydziałowych

mgr Anna Baziór

mgr Adriana Staniszewska


Biuro Studenckiego Laboratorium Mentoringu

mgr Agata Szadeberg

BIURO OBSŁUGI STUDENTÓW

Koordynator Biura Obsługi Studentów:
mgr Katarzyna Woźniak-Boińska


Administracja (studia stacjonarne):
mgr Wiktoria Babijów

Administracja (studia niestacjonarne):
mgr Małgorzata Talarczyk


European Legal Studies:
mgr inż. Lilianna Rusinek


Kierunek Prawno-Ekonomiczny (studia stacjonarne):
Olga PolachowskaPrawo – prowadzone wspólnie z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą:
Joanna Pąk

 

Prawo Europejskie (studia stacjonarne):
mgr Małgorzata Talarczyk


Zarządzanie i Prawo w Biznesie (studia stacjonarne):
mgr Aneta Konieczna-Anioł

Zarządzanie i Prawo w Biznesie (studia niestacjonarne):
mgr Aneta Konieczna-Anioł
Olga Polachowska

KIEROWNICY STUDIÓW

Administracja (studia stacjonarne i niestacjonarne):
prof. UAM dr hab. Bartosz Kołaczkowski


European Legal Studies:
prof. UAM dr hab. Katarzyna Klafkowska-Waśniowska


Kierunek prawno-ekonomiczny:
dr Marcin Princ


Prawo (stacjonarne):
dr Anna Trela

Prawo (niestacjonarne):
dr Piotr F. Zwierzykowski, LL.M.


Prawo – prowadzone wspólnie z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie Nad Odrą:
Dr. iur. Igor B. Nestoruk, MJC Bonn


Prawo europejskie:
prof. UAM dr hab. Jakub Kępiński LL.M.


Zarządzanie i prawo w biznesie (stacjonarne i niestacjonarne):
prof. UAM dr hab. Ryszard Kamiński


Studia doktoranckie:
prof. dr hab. Joanna Agnieszka Haberko


Szkoła prawa brytyjskiego:
dr Miłosz Malaga


Szkoła prawa niemieckiego:
prof. dr hab. Wojciech Piątek

PEŁNOMOCNICY DZIEKANA

Lokalna Administratorka Bezpieczeństwa Informacji na Wydziale Prawa i Administracji
dr Maria Jędrzejczak


Pełnomocnik Dziekana ds. Archiwum Wydziału
prof. UAM dr hab. Piotr Pilarczyk


Pełnomocnik Dziekana ds. polityki wydawniczej Wydziału
mgr Anna Baziór


Pełnomocnik Dziekana ds. programu Erasmus+
dr Miłosz Malaga


Pełnomocnik Dziekana ds. Intranetu
dr Edgar Krzysztof Drozdowski


Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z Muzeum UAM
prof. UAM dr hab. Piotr Pilarczyk


Pełnomocnik Dziekana ds. Studenckiego Laboratorium Mentoringu
dr Julia Wojnowska-Radzińska


Wydziałowa koordynatorka ds. kontaktu z Biurem Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami i Poradnią Rozwoju i Wsparcia Psychicznego
mgr Agata Szadeberg


Pełnomocnik Dziekana ds. zdalnych form nauczania
dr Michał Krotoszyński


Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z Uniwersytetem Christina Albrechta w Kilonii 
prof. dr hab. Wojciech Piątek


Korespondent Uniwersyteckiego Systemu Informacji (USI)
dr Krzysztof Żok


Redaktor-korespondent Wydziału Prawa i Administracji do współpracy z zespołem redakcyjnym UAM TV
dr Krzysztof Żok


Opiekun praktyk zawodowych na kierunku Prawo
dr Jan Andrzejewski


Opiekun praktyk zawodowych na kierunku Prawo europejskie
dr Krzysztof Żok


Opiekun praktyk zawodowych na kierunku Administracja
dr hab. Lucyna Staniszewska


Opiekun praktyk zawodowych na kierunku Zarządzanie i prawo w biznesie (studia I stopnia)
prof. UAM dr hab. Mieczysław Sprengel


Opiekun praktyk zawodowych na kierunku Zarządzanie i prawo w biznesie (studia II stopnia)
mgr Tomasz Kayser


Przewodnicząca Wydziałowej podkomisji stypendialnej ds. studentów
dr Agnieszka Wojcieszak-John


Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy ze szkołami
mgr Dawid Szulc


Pełnomocnik Dziekana ds. organizacji Festiwalu Nauki i Sztuki
dr Jędrzej Jerzmanowski


Pełnomocnik Dziekana ds. mediów społecznościowych
dr Łukasz Szoszkiewicz

JEDNOSTKI POMOCNICZE


Pracownicy Wydziału