prof. dr hab. Wojciech Piątek

Kierownik Szkoły Prawa Niemieckiego

wojciech.piatek@amu.edu.pl

Stanowisko na UAM: profesor

Jednostka: Zakład Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego

Dyżur

wtorek 11.00 – 13.00, pok. 309 Collegium Iuridicum