Kim jesteśmy?

Samorząd Studencki tworzą wszyscy studenci Uniwersytetu. Działa on za pośrednictwem swoich przedstawicieli. Zgodnie z regulaminem, organizacja samorządu studenckiego opiera się przede wszystkim na strukturach wydziałowych, czyli rad samorządu studentów.

Jako Rada Samorządu Studentów Wydziału Prawa i Administracji reprezentujemy interesy społeczności akademickiej przed władzami Wydziału oraz Uniwersytetu. Ponadto, działamy w gremiach ogólnouniwersyteckich, jako przedstawiciele studentów w Senacie, delegaci do Parlamentu Samorządu czy członkowie komisji stałych przy Zarządzie Samorządu Studentów UAM.

Przy Radzie Samorządu Studentów Wydziału Prawa i Administracji UAM działają również: Zespół Wsparcia Mobilności Studenckiej oraz Zespół ds. Studentów Niestacjonarnych.

Skład Rady Wydziału Prawa i Administracji UAM (2023/2024)

Przewodniczący RSS WPiA UAM:
Jakub Bronka

Wiceprzewodnicząca RSS WPiA UAM:
Zofia Fesnak

Wiceprzewodniczący ds. Jakości Kształcenia RSS WPiA UAM:
Patryk Bembnowski

Sekretarz RSS WPiA UAM:
Barbara Tulińska

Członkowie Rady:
Zofia Hyża
Maria Mędryk
Zofia Szuła
Tymoteusz Borsiak
Adam Sadecki
Bruno Sabiniewicz

Logo samorządu studentów

Czym się zajmujemy?

Jesteśmy aktywni na wielu płaszczyznach. Naszymi głównymi zadaniami są:

  • dbałość o jakość kształcenia, poprzez uczestnictwo w radach programowych,
    opiniowanie programów studiów, wsparcie przy egzekwowaniu regulaminu studiów,
    tworzenie zespołów zadaniowych,
  • działalność projektowa, czyli organizowanie akcji charytatywnych, wieczorów filmowych, akcji krwiodawstwa, imprez integracyjnych, a także wsparcie przy organizacji eventów ogólnouniwersyteckich,
  • promowanie wydziału na targach, dniach otwartych, jak również w social mediach, w których jesteśmy bardzo aktywni,
  • ulepszanie jakości funkcjonowania w budynku wydziału, poprzez inicjatywy typu „Różowe skrzyneczki”, wsparcie zakupu ławek na hol, czy popieranie pomysłów tworzonych przez studentów,
  • dbałość o sprawy socjalno-bytowe, poprzez aktywne uczestnictwo w pracach Wydziałowej Podkomisji Uczelnianej Komisji Stypendialnej, podczas których są rozpatrywane wnioski stypendialne studentów.

Jak do nas dołączyć?

Masz w sobie duszę społecznika i chęć do działania? Bliskie Ci są sprawy lokalnej społeczności? Możesz zatem dołączyć do naszego samorządowego zespołu! W tym celu skontaktuj się z nami wysyłając wiadomość na fanpage Rady na Facebooku bądź w wiadomości bezpośrednio do konkretnego członka Rady Samorządu Studentów.

Poinformujemy Cię czym aktualnie się zajmujemy, gdzie potrzebujemy wsparcia i co możemy razem zrobić! Jesienią zawsze prowadzimy też spotkania otwarte dla osób zainteresowanych działalnością w strukturach Samorządu, dlatego warto śledzić nasze social media i sprawdzać skrzynkę mailową!

Nasze biuro znajduje się w Collegium Iuridicum Novum, w sali 4.4, gdzie serdecznie Cię zapraszamy!