Na Wydziale Prawa i Administracji UAM prowadzone są 4-letnie stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na kierunku : prawo dla uczestników, którzy zostali przyjęci przed rokiem akademickim 2019/2020. Doktoranci przyjęci w roku akademickim 2019/2020 i później prowadzą badania w ramach Szkoły Doktorskiej UAM.

Doktoranci, których podstawowym obowiązkiem jest przygotowanie w czasie studiów rozprawy doktorskiej, mają prawo rozwijać własne zainteresowania naukowe, a w szczególności prowadzić badania naukowe; mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych na Wydziale, korzystać z bibliotek i czytelni, a także urządzeń i innych środków technicznych, dostępnych dla pracowników Wydziału. Doktoranci korzystają z pomocy opiekuna naukowego oraz innych nauczycieli akademickich, pracowników technicznych i administracyjnych.

Studia doktoranckie stacjonarne są nieodpłatne. Studia doktoranckie niestacjonarne są odpłatne. W czasie studiów doktorant może otrzymywać stypendia doktoranckie, socjalne oraz dla najlepszych doktorantów.


Kierownik Studiów i Sekretariat

Uprzejmie informujemy, że nowa siedziba sekretariatu studiów doktoranckich mieści się w budynku Collegium Martineum ul. Św. Marcin 78. Wejście od ul. T. Kościuszki 80A, I piętro, pokój nr 11.

Kierownik Studiów
prof. dr hab. Joanna Agnieszka Haberko

Sekretariat
mgr Marzena Osiurak

Sekretariat jest czynny Pn – Pt 8.00 – 14.00

Pokój 11 (I piętro) Budynek Dziekanatów przy Collegium Martineum, ul. T. Kościuszki 80A
Telefon (61) 829-3126


Doktorat na UAM – dowiedz się więcej
Przewody doktorskie w toku