REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA STUDIA CZĘŚCIOWE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ NA R.A 24/25 ODYWA SIĘ W TERMINIE 27.04.2024- 20.05.2024 W SYSTEMIE USOS.

Informacje ogólne

Erasmus+ jest programem Unii Europejskiej wspierającym wymianę edukacyjną. W jego ramach możesz studiować, a także realizować praktyki za granicą.

Nasz Wydział ma podpisane umowy z ponad 100 uniwersytetami w całej Europie, w tym w tak egzotycznych miejscach jak Rejkjawik (Islandia), Palma de Mallorca (Hiszpania), Stambuł (Turcja) czy Kuopio (Finlandia).

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą i skorzystania z niepowtarzalnej możliwości studiowania za granicą. Miejsca, do których możesz wyjechać zaprezentowaliśmy na mapie. Listę ośrodków znajdziesz także tutaj.

Program Erasmus+

W ramach programu Erasmus+ w roku 2023-2024 możliwe są wyjazdy długoterminowe i krótkoterminowe na studia i praktyki.

Długoterminowa mobilność fizyczna w celu  studiowania lub w celu odbycia praktyk trwa od 2 do 12 miesięcy;

Krótkoterminowa  mobilność mieszana w celu studiowania lub odbycia praktyk (połączenie mobilności fizycznej z obowiązkowym komponentem wirtualnym) trwa od 5 do 30 dni;

Krótkoterminowa mobilność dla doktorantów w celu studiowania lub odbycia praktyk trwa od 5 do 30 dni.

Indywidualne wsparcie na pokrycie kosztów utrzymania i kosztów podróży w wynosi 70 EUR dziennie do 14 dni działania i 50 EUR dziennie między 15 a 30 dniem działania.

Uczestnik mobilności wyjeżdżając na studia lub praktyki otrzyma następujące finansowanie:

Indywidualne wsparcie na pokrycie kosztów związanych z podróżą i pobytem według stawek miesięcznych:

 • GRUPA 1 –  Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Niderlandy, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy – studia: 670 Euro; praktyki: 820 Euro;
 • GRUPA 2 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy,  Estonia, Macedonia Północna,  Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry,– studia: 600 Euro; praktyki: 750 Euro.

Dopłata uzupełniająca do wsparcia indywidualnego za podróż z wykorzystaniem ekologicznych środków transportu, tzw. „green travel”

 • W przypadku podróży z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu takich jak autobus, pociąg, łódź lub wspólne korzystanie z samochodu, Uczestnik otrzymuje jednorazową dopłatę do wsparcia indywidualnego w wysokości 50 EUR.

Dopłata uzupełniająca do wsparcia indywidualnego dla uczestników z mniejszymi szansami.

 • Uczestnik mobilności długoterminowej, który spełnia kryteria ujęte w definicji „osób z mniejszymi szansami” otrzymuje dopłatę do wsparcia indywidualnego w wysokości 250 EUR miesięcznie;
 • Uczestnik mobilności krótkoterminowej, który spełnia kryteria ujęte w definicji „osób z mniejszymi szansami” przypadku wyjazdu na studia otrzymuje dopłatę do wsparcia indywidualnego w wysokości 100 EUR na okres mobilności trwającej od 5 do 14 dni oraz 150 EUR od 15 do 30 dni.

Definicja „osób z mniejszymi szansami” obejmuje osoby z niepełnosprawnościami, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz osoby ze środowisk uboższych, które w semestrze poprzedzającym wyjazd otrzymywały stypendium socjalne.

Wsparcie włączenia – wsparcie dla uczestnika, którego stan związany ze zdrowiem sprawia, że udział w mobilności byłby niemożliwy bez dodatkowego wsparcia finansowego.

Wsparcia udziela się na podstawie wniosku składanego przez Uczestnika mobilności do Narodowej Agencji za pośrednictwem Uczelni.  Wniosek składa się w momencie, kiedy szacowane koszty wynikające bezpośrednio  z mobilności, przekraczają przyznane dofinansowanie w postaci wsparcia indywidualnego i dopłaty do wsparcia indywidualnego.  Zwrot kosztów poniesionych w związku ze wsparciem włączenia będzie dokonywany w oparciu o dowody finansowe, dostarczone przez Uczestnika potwierdzające poniesienie dodatkowych kosztów.

Blended Intensive Programmes (BIP)

Blended Intensive Programmes (BIP) to krótkie intensywne programy mieszane w zakresie uczenia się, nauczania i szkolenia, w tym online, dla studentów i pracowników. Programy mogą obejmować uczenie się w oparciu o wyzwania, w ramach których międzynarodowe zespoły współpracują ze sobą, aby sprostać na przykład wyzwaniom związanym z celami zrównoważonego rozwoju ONZ lub innym wyzwaniom społecznym, przed jakimi stają konkretne regiony, miasta lub przedsiębiorstwa.

Uczelniane zasady organizacji i dofinansowania Blended Intensive Programmes (BIP)

Zgłoszenie udziału w Blended Intensive Programmes

ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW NA WYJAZDY W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ (r.a. 2022/2023)

Erasmusowa CheckLista Studenta

Opinie o programie
Eryk Lewandowski (University of Eastern Finland)

Mogę śmiało powiedzieć, że przeżywam tutaj najlepszy okres w życiu! Uczelnia pomimo zdalnego nauczania wykazuje się dużą dbałością o studenta. Finlandia jest przepięknym krajem z niesamowitą naturą. Temperatury typu -30°C były tutaj normą, więc życie wyglądało naprawdę inaczej niż w Polsce, natomiast bez problemu można było wykorzystywać te pogodę do zimowych aktywności! Zakochałem się tutaj w grze w hokeja) Co do ludzi, tego nawet się nie da opisać. Nigdy wcześniej nie spotkałem tak otwartych i przyjaznych osób.

Daria Pajdowska (University of Nantes, Francja)

Daria Pajdowska (University of Nantes, Francja) Udział w programie Erasmus to niesamowita szansa rozwoju. Możliwość studiowania na uczelni zagranicznej pozwala nie tylko na poszerzenie wiedzy w zakresie studiowanej materii, lecz także poznanie kultury i zwyczajów panujących w odwiedzanym miejscu. Poza walorem stricte edukacyjnym, pobyt na wymianie umożliwia nawiązanie znajomości ze studentami z całego świata, co stanowi niezwykle wartościowe doświadczenie.

Krzysztof Kurzawa (University of Ljubljana)

Ljubljana w Słowenii to zielona stolica Europy, najpewniej również najbardziej zamglone miasto w Europie. Wspaniałe miejsce dla wszystkich miłośników natury, na wyciągniecie ręki wycieczki górskie, malownicze jaskinie oraz Triglavski Park Narodowy. Ponadto jest to doskonała baza wypadowa dla dalszych wycieczek.

Julia Kolenda, Michał Szudrowicz (Roma Tre University)

Czuję się szczęśliwcem – mogę mieszkać i studiować w Rzymie. Moja włoska codzienność to poranne zajęcia z prawa, prowadzone przez wybitnych dydaktyków oraz wieczorne spotkania z przyjaciółmi z całego świata w uroczych knajpkach na romantycznym Trastevere. Wyjazd na Erasmusa był jedną z moich lepszych decyzji w życiu! – Michał

Serdecznie polecam wyjazd do Rzymu wszystkim zainteresowanym. Słoneczna pogoda każdego dnia napawa pozytywną energią, a włoska pizza oraz pasta zdecydowanie najlepiej smakują w stolicy. Wieczne miasto ma do zaoferowania liczne muzea, zabytki oraz piękne parki, dzięki czemu nigdy się tutaj nie znudzisz. – Julia

Rekrutacja

Aby wyjechać na studia Erasmus+:

 1. Musisz być studentem I, II, III, IV roku lub doktorantem WPiA UAM lub
 2. Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie;
 3. Mieć odpowiednią średnią ocen z poprzednich lat- powyżej 3,00 (egzaminy, zaliczenia)
 4. Znać język wykładowy ośrodka, do którego chcesz wyjechać;
 5. W wyznaczonym terminie przesłać zgłoszenie przez swoje konto w systemie USOS;
 6. W wyznaczonym terminie przystąpić do egzaminu językowego.
 7. Poprosić promotora/przyszłego promotora/opiekuna naukowego o zgodę na wyjazd (jeśli wyjazd ma nastąpić na IV, V roku prawa, I, II roku studiów magisterskich uzupełniających lub na studiach doktoranckich)

Pobierz zarządzenie Dziekana w sprawie zasad kwalifikowania na studia za granicą w ramach programu ERASMUS+

Pamiętaj, że cała Twoja korespondencja z Biurem Erasmusa będzie się odbywać wyłącznie za pośrednictwem poczty na USOSweb!

Więcej informacji o programie Erasmus dostępna w Intranecie

Kryteria oceny kandydatów

Egzamin z języka angielskiego odbędzie się 24 maja 2024 r. o godz. 10.00 na platformie e-learningowej. Szczegóły zostaną przesłane drogą mailową do studentów, którzy w terminie do 20 maja br. złożą wniosek w USOSie.

Egzamin z języka angielskiego odbędzie się 26 maja 2023 r. o godz. 10.00 na platformie e-learningowej. Szczegóły zostaną przesłane drogą mailową do studentów, którzy w terminie do 19 maja br. złożą wniosek w USOSie.

Musisz zdać egzamin z języka wykładowego ośrodka, do którego chcesz wyjechać. W ramach kwalifikacji kandydatów przeprowadzane są egzaminy z następujących języków: angielski, niemiecki, włoski, hiszpański, francuski.

Sprawdzaj pocztę USOSweb i czekaj na zaproszenie na egzamin. Terminy egzaminów podawane są również na tej stronie internetowej.

Najczęściej zadawane pytania
Ile wynosi miesięczne stypendium w ramach programu?

W zależności od miejsca, w które się wybierasz, miesięczne stypendium wyniesienie pomiędzy 450 a 520 Euro. Sprawdź aktualne stawki dofinansowania.

Do ilu ośrodków mogę aplikować?

Możesz ubiegać się o wyjazd do dwóch obszarów językowych (co oznacza  zdawanie egzaminu z dwóch języków) i do dwóch ośrodków w ramach każdego z wybranych przez Ciebie obszarów językowych.

Jak wygląda egzamin językowy?

Egzamin językowy, do którego przystąpisz, sprawdza, czy będziesz w stanie korzystać z wykładów i ćwiczeń w danym języku. Zatem poza dobrą umiejętnością komunikacji oczekujemy od kandydatów znajomości terminologii prawniczej (studenci prawa, administracji, kierunku prawno-ekonomicznego, europeistyki i prawa europejskiego) i terminologii ekonomicznej (studenci zarządzania).

Czy certyfikat zwalnia z egzaminu językowego?

Nie, posiadanie certyfikatu nie zwalnia Ciebie z egzaminu językowego w ramach procedury aplikacyjnej.

Kontakt
Koordynator Wydziałowy Programu Erasmus+
Biuro Wydziałowego Koordynatora Erasmus+
Office hours

Pokój 010, poniedziałek- piątek (9.30-14.00)

Room 010, Monday- Friday (9.30 am – 14.00 pm)

Address: al. Niepodległości 53, room 010/ Collegium Rubrum


Praktyki w ramach Erasmus+

Informacje ogólne

Praktyki w ramach programu Erasmus+ pozwalają zrealizować praktyki w wybranym miejscu za granicą.

Gdzie można odbyć praktykę?

Miejscem odbycia praktyki mogą być instytucje (w dowolnym kraju Unii Europejskiej – poza Polską), w szczególności: kancelarie prawne; instytucje międzynarodowe, urzędy państwowe i samorządowe – z wyłączeniem instytucji Unii Europejskiej i instytucji zarządzających programami UE. Praktyk nie można także odbywać w polskich placówkach dyplomatycznych i konsularnych.

Zasady:

 • Sam znajdujesz instytucję partnerską – możesz to zrobić np. przez email do potencjalnego pracodawcy
 • Pamiętaj, że przedmiot praktyki musi być zgodny z profilem i celem studiów
 • Wyjazd na praktykę następuje w ramach indywidualnego toku studiów. Zwróć się w tej sprawie do Kierownika Studium.
 • Program dostępny jest również dla osób, które korzystały z pomocy finansowej UE, czyli również wyjazdu    na studia zagraniczne w ramach Erasmusa.
 • Możesz od pracodawcy pobierać wynagrodzenie. Powinno to być zaznaczone w porozumieniu o programie praktyk
 • Osoby, które złożyły w wyznaczonym terminie komplet dokumentów na praktykę Erasmus+, nie przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej. Kwalifikacja odbywa się na podstawie złożonych dokumentów. W toku postępowania Komisja ustala czy praktyka planowana przez kandydata jest zgodna z jego kierunkiem studiów i kompetencjami językowymi, oraz celowa z punktu widzenia praktyk studenckich i doświadczenia zawodowego;
 • kandydaci tworzą listę rankingową;
 • z funduszu Erasmus+ finansowane są praktyki kandydatów z najwyższą ilością punktów.

Zobacz pełny tekst Zarządzenia Dziekana WPiA w sprawie zasad kwalifikowania na praktyki za granicą w ramach programu Erasmus+.

Opinie
Ewa Piotrowska (Malaga, Hiszpania)

W roku akademickim 2020/2021 odbywałam praktyki absolwenckie w ramach programu Erasmus+ w Máladze (Hiszpania). Málaga oraz jej okolice mają wiele do zaoferowania pod względem turystycznym, więc jeśli kochasz podróże, klimatyczne miejsca, plaże i naturę- jest to miejsce również dla Ciebie! Pracowałam w organizacji pozarządowej pożytku publicznego w dziale prawnym (zajmującym się między innymi prawem międzynarodowym, prawem imigracyjnym, prawami człowieka), ale też brałam udział w organizacji konferencji, warsztatów oraz projektów. Uważam, że dzięki tym praktykom zdobyłam wiele umiejętności (nie tylko stricte prawniczych), które w dzisiejszych czasach są bardzo cenione na rynku pracy. Jeśli tylko byłaby taka możliwość, bez wątpienia powtórzyłabym udział w praktykach Erasmus+ i chciałabym z całego serca polecić je tym, którzy są przed podjęciem decyzji o wyjeździe.

Rekrutacja

Aby wyjechać na praktyki finansowane z funduszu Erasmus+, musisz:

 • być studentem WPiA UAM lub Viadriny w momencie rekrutacji oraz w czasie trwania stażu (pamiętaj, że wyjazd może nastąpić najwcześniej na trzecim roku studiów w przypadku studiów 5 letnich lub 2 roku w przypadku studiów licencjackich);
 • mieć średnią ocen minimum 3,0 lub ocenę nie niższą niż „dobry” w przypadku studentów pierwszego roku każdego z magisterskich kierunków studiów drugiego stopnia;
 • znać dobrze język, którym będziesz się posługiwać podczas praktyki (nie może to być język polski);
 • złożyć wniosek o dopuszczenie do rekrutacji+ list motywacyjny wraz z załącznikami (p. poniżej) w wyznaczonym terminie;
 • złożyć pisemne oświadczenie o średniej ocen z poprzednich lat- powyżej 3,00 (do uzyskania w swoim dziekanacie)
 • znaleźć pracodawcę;
 • uzyskać od pracodawcy podpisane porozumienie o programie praktyk (na swoje nazwisko);
 • uzyskać pisemną zgodę Kierownika Studium (w czasie wakacji nie dotyczy)
 • uzyskać pisemną zgodę promotora lub opiekuna naukowego, jeśli uczestniczysz lub będziesz uczestniczyć w seminarium podczas trwania praktyki;

Po powrocie z praktyki należy: 

 • wypełnić ankietę studenta Erasmusa – link do ankiety zostanie przesłany na adres mailowy na USOS po zakończeniu     praktyki;
 • dostarczyć wszystkie części porozumienia o programie praktyk;

Wniosek o dopuszczenie do rekrutacji

 • Wypełnij elektronicznie wniosek o dopuszczenie do rekrutacji, wydrukuj, podpisz i  dostarcz do Sekretariatu Wydziałowego Koordynatora Erasmus+ wraz z załącznikami.
 • Pamiętaj, że aby zarezerwowano dla Ciebie grant na praktykę, musisz złożyć kompletne zgłoszenie, a więc wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami. Listę załączników znajdziesz poniżej.

Załączniki od wniosku

 • podpisane przez pracodawcę porozumienie o programie praktyk
 • zgoda Kierownika Studium (jeśli wyjazd następuje podczas trwania zajęć)
 • zgoda promotora, jeśli uczestniczysz w seminarium lub będziesz uczestniczyć w seminarium w czasie odbywania praktyki Wyjazdy absolwentów
Stypendia

Stypendium Santander dla Erasmusa i ponad 10 000 miejsc na bezpłatne kursy w ramach Stypendiów Santander #NeveroStopLearning

Najczęściej zadawane pytania:
Kto może ubiegać się o wyjazd na praktykę w ramach Erasmus+?

O wyjazd na praktykę w ramach programu ERASMUS+ mogą ubiegać się absolwenci WPiA UAM , którzy: 1) ukończyli studia I lub II stopnia, studia jednolite magisterskie lub studia doktoranckie; 2) w chwili ubiegania się o wyjazd (procedury rekrutacyjnej) byli studentami ostatniego roku studiów I stopnia, II stopnia, studiów jednolitych magisterskich, studiów doktoranckich

Czy mogę jednocześnie korzystać ze stypendium Erasmus+ na uczelni zagranicznej oraz w ramach praktyki Erasmus+?

Nie, nie można łączyć tych dwóch stypendiów.

Czy zakończenie praktyki jest powiązane z obroną pracy dyplomowej?

Studenci podczas trwania praktyki nie mogą obronić pracy dyplomowej ani magisterskiej (muszą być studentami podczas trwania całej praktyki). Absolwenci muszą zakończyć praktykę przed upływem 12 miesięcy od zakończenia studiów (obrona pracy).

Czy ustalono minimalny lub maksymalny czas trwania praktyk?

W ramach Programu ERASMUS+ wyjazdy na praktyki mogą wynosić od 2 do 12 miesięcy (preferowane są wyjazdy powyżej 3 miesięcy). Poznaj uczelniane zasady wyjazdów w ramach ERASMUS +.