INFORMACJE DLA STUDENTA I ROKU


 

Studenci I roku studiów obowiązani są do elektronicznej akceptacji:

 

  1. ślubowania [uwaga: zgodnie z Prawem o szkolnictwie wyższym i nauce akceptacja tego ślubowania oznacza rozpoczęcie studiów],
  2. oświadczenia dotyczącego odpłatności,
  3. klauzuli informacyjnej RODO.

 

Wszystkie powyższe oświadczenia pojawią się na ekranie studenta po zalogowaniu do USOSweb – bez zaakceptowania (po kolei) wszystkich trzech dokumentów studenci nie będą mogli przejść dalej i korzystać z systemu USOS.


 

Zaproszenia na obowiązkowe spotkania inauguracyjno-szkoleniowerok akademicki 2022/2023:

 

Administracja stacjonarna: spotkanie dwuczęściowe dla obu stopni w czwartek 29 września (10:00-13:00) oraz we wtorek 4 października (10:00-11:30). Zajęcia dydaktyczne rozpoczną się w środę 5 października.

Administracja niestacjonarna: spotkanie jednoczęściowe dla obu stopni w sobotę 29 października (9:00-13:00 na studiach licencjackich oraz 9:00-11:15 na studiach magisterskich).

European Legal Studies: obligatory training for first year students on 30th September (14:30-16:00) and 3rd October (15:00-16:00).

Kierunek Prawno-Ekonomiczny: spotkanie dwuczęściowe w czwartek 29 września (14:00-17:00) oraz poniedziałek 3 października (13:00-14:30). Zajęcia dydaktyczne na UAM rozpoczną się w czwartek 6 października.

Prawo stacjonarne: spotkanie jednoczęściowe w piątek 30 września (9:00-12:00). Zajęcia dydaktyczne rozpoczną się w poniedziałek 3 października – uwaga: obecność jest bezwzględnie konieczna od pierwszych dni, ponieważ niektóre obowiązkowe zajęcia zakończą się zaliczeniem już po kilku / kilkunastu dniach.

Prawo niestacjonarne: spotkanie jednoczęściowe w piątek 30 września (13:00-16:00). Zajęcia dydaktyczne rozpoczną się w sobotę 1 października – uwaga: obecność jest od początku bezwzględnie konieczna, ponieważ niektóre obowiązkowe zajęcia zakończą się zaliczeniem już po dwóch / trzech tygodniach.

Prawo Europejskie: spotkanie dwuczęściowe w czwartek 29 września (9:00-12:00) oraz we wtorek 4 października (10:00-11:30). Zajęcia dydaktyczne rozpoczną się w środę 5 października.

Zarządzanie i Prawo w Biznesie stacjonarne: spotkanie dwuczęściowe dla obu stopni w piątek 30 września (10:00-13:00) oraz we wtorek 4 października (10:00-11:30). Zajęcia dydaktyczne rozpoczną się w środę 5 października.

Zarządzanie i Prawo w Biznesie niestacjonarne: spotkanie jednoczęściowe dla obu stopni w sobotę 15 października (9:00-13:00).

 

Wszystkie spotkania odbędą się w trybie hybrydowym, tzn. stacjonarnie w Collegium Iuridicum Novum (Poznań, al. Niepodległości 53) oraz w Internecie (w programie MS Teams).

 


 

Przewodnik studenta I roku na Wydziale Prawa i Administracji 

Informator dla studenta I roku – rok ak. 22/23

Poradnik Studenta UAM

Przewodnik – grzeczność akademicka

 


 

Informacje dotyczące lektoratów

Informacje na ten temat zostaną przekazane na spotkaniach inauguracyjno-szkoleniowych.

Link do prezentacji lektoratów na studiach stacjonarnych.

Link do strony Studium Językowego.

 

Informacje biblioteczne

Link do informacji dotyczących zapisów do biblioteki oraz obowiązkowego szkolenia bibliotecznego – link będzie aktywny pod koniec września.

Uwaga: od roku akademickiego 2022/2023 studenci I roku stacjonarnego i niestacjonarnego Prawa odbywają szkolenie biblioteczne w ramach obowiązkowych zajęć Technologia informacyjna w edukacji i praktyce prawniczej.

 

Informacje dotyczące Wychowania Fizycznego dla studentów studiów stacjonarnych

Link do ogólnych zasad rejestracji na zajęcia Wychowania Fizycznego.

Prosimy, by jeszcze przed wydziałowym szkoleniem wziąć udział w spotkaniu z trenerami Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, które odbędzie się w poniedziałek 26 września o godz. 11.45 w programie Teams. Szczegóły i link do spotkania znajdują się w załączonym pliku. Dzięki temu będzie można się zapisać na Wychowanie Fizyczne już w pierwszej turze (27 i 28 września).

Link do prezentacji Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

Link do strony Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

Uwaga: dodatkowe informacje na spotkaniach inauguracyjno-szkoleniowych.

 

Informacje dotyczące szkolenia BHP

Link do informacji na temat obowiązkowego szkolenia BHP – link będzie aktywny pod koniec września.


 

 

 

 

Studenci podczas zajęć