INFORMACJE DLA STUDENTA I ROKU


 

Zaproszenia na obowiązkowe spotkania inauguracyjno-szkoleniowe [rok akademicki 2021/2022]:

 

Piątek 24 września oraz wtorek 28 września

 

Invitation for obligatory training for first year students of European Legal Studies [24.09 & 28.09]

 

Poniedziałek 27 września

 

Zaproszenie na inaugurację i obowiązkowe szkolenie dla studentów I roku Stacjonarnego Zarządzania i Prawa w Biznesie

Zaproszenie na inaugurację i obowiązkowe szkolenie dla studentów I roku Stacjonarnej Administracji

 

Środa 29 września

 

Zaproszenie na inaugurację i obowiązkowe szkolenie dla studentów I roku Kierunku Prawno-Ekonomicznego

Zaproszenie na inaugurację i obowiązkowe szkolenie dla studentów I roku Prawa Europejskiego

 

Piątek 1 października

 

Zaproszenie na inaugurację i obowiązkowe szkolenie dla studentów I roku Stacjonarnego Prawa

 

Sobota 2 października

 

Zaproszenie na inaugurację i obowiązkowe szkolenie dla studentów I roku Niestacjonarnego Prawa

 

Niedziela 3 października

 

Zaproszenie na inaugurację i obowiązkowe szkolenie dla studentów I roku Niestacjonarnego Zarządzania i Prawa w Biznesie

Zaproszenie na inaugurację i obowiązkowe szkolenie dla studentów I roku Niestacjonarnej Administracji


 

Studenci I roku studiów obowiązani są do elektronicznej akceptacji:

 

  1. ślubowania [uwaga: zgodnie z Prawem o szkolnictwie wyższym i nauce akceptacja tego ślubowania oznacza rozpoczęcie studiów],
  2. oświadczenia dotyczącego odpłatności,
  3. klauzuli informacyjnej RODO.

 

Wszystkie powyższe oświadczenia pojawią się na ekranie studenta po zalogowaniu do USOSweb – bez zaakceptowania (po kolei) wszystkich trzech dokumentów studenci nie będą mogli przejść dalej i korzystać z systemu USOS.


 

W semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 wykłady będą się odbywały stacjonarnie (tj. w budynku WPiA), zdalnie albo hybrydowo – zgodnie z planem zajęć dydaktycznych dostępnym i aktualizowanym pod linkiem: Wydział Prawa i Administracji – Plany zajęć (amu.edu.pl).

 

Pozostałe zajęcia, a więc m.in. ćwiczenia, konwersatoria, seminaria i lektoraty odbywać się będą tylko stacjonarnie (tj. w budynku WPiA).

 

Transmisje zdalne (hybrydowe) wykładów, dla których w planie zajęć przewidziano taką formę, prowadzone będą za pomocą programu MS Teams w intranecie UAM.

 

Bardzo prosimy o zapoznanie się z listem Dziekana WPiA

 

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo na obowiązkowych spotkaniach inauguracyjno-szkoleniowych.


 

Informacje dotyczące lektoratów

Informacje na ten temat zostaną przekazane na spotkaniach inauguracyjno-szkoleniowych.

 

Informacje biblioteczne

Link do informacji dotyczących zapisów do biblioteki oraz obowiązkowego szkolenia bibliotecznego – link będzie aktywny w drugiej połowie września

 

Informacje dotyczące Wychowania Fizycznego dla studentów studiów stacjonarnych

Link do ogólnych zasad rejestracji na zajęcia Wychowania Fizycznego

Link do prezentacji Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Uwaga: Więcej informacji na spotkaniach inauguracyjno-szkoleniowych.

 

Informacje dotyczące szkolenia BHP

Link do informacji na temat obowiązkowego szkolenia BHP – link będzie aktywny w drugiej połowie września.


 

Przewodnik studenta I roku na Wydziale Prawa i Administracji 

Przewodnik Samorządu Studentów WPiA dla studentów I roku [2021-2022]: link do Przewodnika

 

 

Studenci podczas zajęć