INFORMACJE DLA STUDENTA I ROKU


Studenci I roku studiów obowiązani są do elektronicznej akceptacji:

  1. ślubowania [uwaga: zgodnie z Prawem o szkolnictwie wyższym i nauce akceptacja tego ślubowania oznacza rozpoczęcie studiów],
  2. oświadczenia dotyczącego odpłatności,
  3. klauzuli informacyjnej RODO.

Wszystkie powyższe oświadczenia pojawią się na ekranie studenta po zalogowaniu do USOSweb – bez zaakceptowania (po kolei) wszystkich trzech dokumentów studenci nie będą mogli przejść dalej i korzystać z systemu USOS.


Zaproszenia na obowiązkowe spotkania inauguracyjno-szkoleniowerok akademicki 2023/2024:

Administracja stacjonarna: spotkanie jednoczęściowe dla obu stopni w czwartek 28 września (13:00-16:00). Zajęcia dydaktyczne na I stopniu rozpoczną się w poniedziałek 2 października – uwaga: obecność jest bezwzględnie konieczna od pierwszych dni, ponieważ niektóre obowiązkowe zajęcia zakończą się zaliczeniem już po kilku / kilkunastu dniach.

Administracja niestacjonarna: spotkanie jednoczęściowe dla obu stopni w sobotę 7 października (9:00-11:45). Zajęcia dydaktyczne na I stopniu rozpoczną się w sobotę 7 października – uwaga: obecność jest bezwzględnie konieczna od pierwszych dni, ponieważ niektóre obowiązkowe zajęcia zakończą się zaliczeniem już po kilku / kilkunastu dniach. Na II stopniu – zależnie od wyboru fakultetów dokonywanego indywidualnie przez studentów – zajęcia dydaktyczne rozpoczną się w niedzielę 8 albo sobotę 21 października. Uwaga: od roku akademickiego 2023/2024 na Administracji obu stopni w pierwszej, dłuższej części semestru odbywać się będą zdalne wykłady, a w części drugiej, krótszej – stacjonarne ćwiczenia.

European Legal Studies: obligatory training for first year students on 2nd October (14:30-17:30).

Kierunek Prawno-Ekonomiczny: spotkanie dwuczęściowe w czwartek 28 września (12:00-14:00) oraz poniedziałek 2 października (14:00-15:30). Zajęcia dydaktyczne na UAM rozpoczną się w czwartek 5 października.

Prawo stacjonarne: spotkanie jednoczęściowe w piątek 29 września (12:30-15:30). Zajęcia dydaktyczne rozpoczną się w poniedziałek 2 października – uwaga: obecność jest bezwzględnie konieczna od pierwszych dni, ponieważ niektóre obowiązkowe zajęcia zakończą się zaliczeniem już po kilku / kilkunastu dniach.

Prawo niestacjonarne: spotkanie jednoczęściowe w piątek 29 września (16:00-19:00). Zajęcia dydaktyczne rozpoczną się w sobotę 30 września – uwaga: obecność jest od początku bezwzględnie konieczna, ponieważ niektóre obowiązkowe zajęcia zakończą się zaliczeniem już po dwóch / trzech tygodniach.

Prawo Europejskie: spotkanie dwuczęściowe w czwartek 28 września (9:00-12:00) oraz poniedziałek 2 października (14:00-15:30). Zajęcia dydaktyczne rozpoczną się we wtorek 3 października.

Zarządzanie i Prawo w Biznesie stacjonarne: spotkanie dwuczęściowe dla obu stopni w piątek 29 września (13:00-16:00) oraz poniedziałek 2 października (14:00-15:30). Zajęcia dydaktyczne rozpoczną się we wtorek 3 października.

Zarządzanie i Prawo w Biznesie niestacjonarne: spotkanie jednoczęściowe dla I stopnia w sobotę 14 października (9:00-12:00). Zajęcia dydaktyczne na I stopniu rozpoczną się w sobotę 21 października, natomiast na II stopniu – w sobotę 4 listopada.

Wszystkie spotkania odbędą się w trybie hybrydowym, tzn. stacjonarnie w Collegium Iuridicum Novum (Poznań, al. Niepodległości 53) oraz w Internecie (w programie MS Teams). Linki do spotkań zamieszczone są w zaproszeniach.  • Informacje dotyczące lektoratów

Informacje na ten temat zostaną przekazane na spotkaniach inauguracyjno-szkoleniowych.

Link do prezentacji lektoratów na studiach stacjonarnych.

Link do strony Studium Językowego.

  • Informacje biblioteczne

Link do informacji dotyczących zapisów do biblioteki oraz obowiązkowego szkolenia bibliotecznego – link będzie aktywny pod koniec września.

Uwaga: studenci stacjonarni i niestacjonarni I roku Administracji I stopnia odbywają szkolenie biblioteczne w ramach obowiązkowych zajęć Technologia informacyjna w edukacji administracyjnej, natomiast studenci stacjonarni i niestacjonarni I roku Prawa odbywają to szkolenie w ramach obowiązkowych zajęć Technologia informacyjna w edukacji i praktyce prawniczej.

  • Informacje dotyczące wychowania fizycznego dla studentów studiów stacjonarnych

Link do ogólnych zasad rejestracji na zajęcia Wychowanie Fizyczne.

Uwaga: zgodnie z decyzją Senatu UAM w roku akademickim 2023/2024 zajęcia Wychowanie Fizyczne realizowane będą wyjątkowo na I roku studiów.

Prosimy, by jeszcze przed wydziałowym szkoleniem wziąć udział w spotkaniu organizacyjnym z pracownikami Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, które odbędzie się w piątek 22 września o godz. 12:00 w programie MS Teams. Na spotkaniu studenci uzyskają informacje o rejestracji na zajęcia Wychowanie Fizyczne i zasadach ich zaliczania. Dzięki temu będzie można się zapisać na nie już w pierwszej turze (25 i 26 września). Druga tura odbędzie się w dniach wydziałowych szkoleń (28 i 29 września). Link do spotkania znajduje się pod adresem: https://swfis.amu.edu.pl/?page_id=1696.

Link do prezentacji Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

Link do strony Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

Uwaga: dodatkowe informacje na spotkaniach inauguracyjno-szkoleniowych.

  • Informacje dotyczące szkolenia BHP

Link do informacji na temat obowiązkowego szkolenia BHP.


Stypendia, pomoc i wsparcie – link do strony wydziałowej

Więcej o wsparciu i rozwoju studiujących na UAM: https://www.youtube.com/wsparcie i rozwój studiujących na UAM


Studenci podczas zajęć