Tytuł projektuStatus kierownika projektuKierownik projektuŹródło finansowania
Poprzez prawo dziedzictwa kulturowego ponad stereotypyprof.Joanna Długosz-JóźwiakNAWA SPINAKER
Zarządca głównym postępowaniem upadłościowym wszczętym na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowegodoktorantŁukasz KozłowskiNCN PRELUDIUM 9
Intersubiektywność skal pomiarowych w kryminalistycedoktorantMarta NawrockaNCN PRELUDIUM 11
Transgraniczne transfery papierów wartościowychmgrOskar SkibińskiNCN PRELUDIUM 12
Międzynarodowe prawo inwestycyjne wobec wyzwań w sektorze energetyki odnawialnejdrFilip BalcerzakNCN SONATINA 2
Nadzór administracyjny nad sądami i sędziamiprof.Wojciech PiątekNCN OPUS 13
Big data, algorytmy i sztuczna inteligencja w ściganiu przestępstw w UEdrMartyna KusakNCN OPUS 17
Zaskarżalność orzeczeń sądów administracyjnychprof.Wojciech PiątekNCN SONATA BIS 8
Inferencjalizm ustaleń faktycznych w procesie stosowania prawadoktorantWojciech RzepińskiNCN PRELUDIUM 17
Rola nauki i danych w czasach Sztucznej Inteligencji  – obowiązki państw w zakresie zarządzania danymi w świetle art. 15 ust. 1 lit. b) Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Socjalnych i KulturalnychdrŁukasz SzoszkiewiczNCN PRELUDIUM 16
Klauzula zakazu nadużycia praw – obrona demokracji, czy osłabienie skuteczności ochrony praw jednostki. Rozważania na tle specyfiki systemu strasburskiegomgrHanna WiczanowskaNCN PRELUDIUM 15
Prawo do skutecznego środka naprawczego przeciwko nadużyciu uprawnień przez prokuratora i sąd w postępowaniu karnym. Perspektywa konstytucyjna i europejskaprof.Paweł WilińskiNCN OPUS 15
Prawne aspekty przeciwdziałania marnotrawieniu żywności studium porównawcze prawa polskiego i niemieckiegodrŁukasz SokołowskiNCN MINIATURA 3
Model implementacji art. 6 Dyrektywy ATAdrEdgar DrozdowskiNCN MINIATURA 4
Podwójna sprzedaż. Od europejskich inspiracji poprzez chińską legislację do nieoczywistej dla Europejczyka praktyki prawnej w ChRLdoktorantPaulina KozaneckaNCN PRELUDIUM 19
Upraszczanie i elektronizacja procedury administracyjnejdoktorantBeniamin RozczyńskiNCN PRELUDIUM 19
Ocena abuzywności drobnych kredytów konsumenckich w praktyce orzeczniczejdrJan AndrzejewskiNCN MINIATURA 4
Normatywne sposoby budowania zaufania jednostek do sądów administracyjnychprof.Wojciech PiątekNCN PRELUDIUM BIS 2
Konfiskata rozszerzona i jej uzasadnienie w świetle praw podstawowych i zasad ogólnych prawa Unii Europejskiejprof.Elżbieta Hryniewicz-LachNCN SONATA 16
Economic, social and cultural rights as rights of the child – Empowering children in building a better futuredrAgata HauserGlobal Campus of Human Rights oraz Right Livelihood Foundation
Kumulacja ochrony utworów sztuki użytkowej i
wzorów przemysłowych w prawie amerykańskim
prof.Jakub KępińskiNCN MINIATURA 5
Modele ochrony krajobrazu wiejskiego w prawie i polityce wybranych państw europejskich (badania komparatystyczne)drJustyna Goździewicz-BiechońskaNCN MINIATURA 5
Sposoby przeciwdziałania negatywnemu wpływowi pandemii COVID-19 na przebieg sądowej kontroli administracji publicznej w Danii i Szwecji: badanie prawnoporównawczedrAndrzej PaduchNCN MINIATURA 5
Sądowa ocena zasadności umieszczenia osoby z zaburzeniami psychicznymi w szpitalu psychiatrycznym bez jej zgodydrAgnieszka WojcieszakNCN MINIATURA 5
Wymiana danych generowanych maszynowo w ramach inteligentnej mobilności w Unii EuropejskiejmgrWojciech BiernackiNCN PRELUDIUM 20
Sąd nad niezawisłością sędziowską – odpowiedzialność sędziów z perspektywy sprawiedliwości tranzycyjnejdoktorantMateusz GrabarczykNCN PRELUDIUM 20
Semantyczna analiza racji w sytuacjach prawnychdoktorantWeronika DzięgielewskaNCN PRELUDIUM 20
Termogeneza, powłoka żerowania i opieka rodzicielska chrząszczy nekrofagicznych z gatunku Necrodes littoralis L. (Silphidae): wzorce czasowo-przestrzenne, determinanty, mechanizmy i skutki rozwojowe produkcji ciepła w powłoceprof.Szymon MatuszewskiNCN OPUS 21
Pomniejsze źródła dawnego prawa polskiegoprof.Piotr PilarczykNCN MINIATURA 5
Rozwiązywanie konfliktów pomiędzy prawem UE a prawem krajowym w orzecznictwie sądów wybranych państw członkowskich UE iTSUE – instrumentarium prawnedrWładysław JóźwickiNCN MINIATURA 5