Tytuł projektuKierownik projektuŹródło finansowania
Ochrona danych osobowych w Specjalnym Regionie Administracyjnym Hongkongdr Maria JędrzejczakNCN MINIATURA 6
Kontrola systemów automatycznego decydowania stosowanych w postępowaniu administracyjnymmgr Igor GontarzNCN PRELUDIUM 21
Katedra Jean Monnet Digital Single Market and the Free Flow of Informationprof. UAM dr hab. Katarzyna Klafkowska-WaśniowskaKomisja Europejska
Reducing the excessive usage of pre-trial detention via harmonisation & support to alternatives (RELEASE)dr Martyna KusakKomisja Europejska
Odpowiedzialność karna pracownika do spraw zgodności w niemieckim prawie karnymNCN MINIATURA 6
Poprzez prawo dziedzictwa kulturowego ponad stereotypyprof. UAM dr hab. Joanna Długosz-Jóźwiak LL.M.NAWA SPINAKER
Dochodzenie roszczeń w trybie wyborczym w praktyce sądowejdr Krzysztof DrozdowiczNCN MINIATURA 6
Improving the application of the presumption of innocence when applying electronic evidence (INNOCENT)dr Martyna KusakKomisja Europejska
Należyta staranność przedsiębiorstw w zakresie praw człowieka – studium implementacji w prawie krajowymdr Izabela SchiffauerNCN OPUS 21
Semantyczna analiza racji w sytuacjach prawnychmgr Weronika DzięgielewskaNCN PRELUDIUM 20
Wymiana danych generowanych maszynowo w ramach inteligentnej mobilności w Unii Europejskiejmgr Wojciech BiernackiNCN PRELUDIUM 20
Sąd nad niezawisłością sędziowską – odpowiedzialność sędziów z perspektywy sprawiedliwości tranzycyjnejmgr Mateusz GrabarczykNCN PRELUDIUM 20
Termogeneza, powłoka żerowania i opieka rodzicielska chrząszczy nekrofagicznych z gatunku Necrodes littoralis L. (Silphidae): wzorce czasowo-przestrzenne, determinanty, mechanizmy i skutki rozwojowe produkcji ciepła w powłoceprof. UAM dr hab. Szymon MatuszewskiNCN OPUS 21
Economic, social and cultural rights as rights of the child – Empowering children in building a better futuredr Agata HauserGlobal Campus of Human Rights oraz Right Livelihood Foundation
Pomniejsze źródła dawnego prawa polskiegoprof. UAM dr hab. Piotr PilarczykNCN MINIATURA 5
Sądowa ocena zasadności umieszczenia osoby z zaburzeniami psychicznymi w szpitalu psychiatrycznym bez jej zgodydr Agnieszka Wojcieszak-JohnNCN MINIATURA 5
Modele ochrony krajobrazu wiejskiego w prawie i polityce wybranych państw europejskich (badania komparatystyczne)dr Justyna Goździewicz-BiechońskaNCN MINIATURA 5
Konfiskata rozszerzona i jej uzasadnienie w świetle praw podstawowych i zasad ogólnych prawa Unii Europejskiejprof. UAM dr hab. Elżbieta Hryniewicz-LachNCN SONATA 16
Normatywne sposoby budowania zaufania jednostek do sądów administracyjnychprof. dr hab. Wojciech PiątekNCN PRELUDIUM BIS 2
Podwójna sprzedaż. Od europejskich inspiracji poprzez chińską legislację do nieoczywistej dla Europejczyka praktyki prawnej w ChRLmgr Paulina KozaneckaNCN PRELUDIUM 19
Upraszczanie i elektronizacja procedury administracyjnejmgr Beniamin RozczyńskiNCN PRELUDIUM 19
Big data, algorytmy i sztuczna inteligencja w ściganiu przestępstw w UEdr Martyna KusakNCN OPUS 17
Inferencjalizm ustaleń faktycznych w procesie stosowania prawamgr Wojciech RzepińskiNCN PRELUDIUM 17
Zaskarżalność orzeczeń sądów administracyjnychprof. dr hab. Wojciech PiątekNCN SONATA BIS 8
Prawo do skutecznego środka naprawczego przeciwko nadużyciu uprawnień przez prokuratora i sąd w postępowaniu karnym. Perspektywa konstytucyjna i europejskaprof. dr hab. Paweł WilińskiNCN OPUS 15
Transgraniczne transfery papierów wartościowychmgr Oskar SkibińskiNCN PRELUDIUM 12
Intersubiektywność skal pomiarowych w kryminalistyceNCN PRELUDIUM 11