dr Maria Jędrzejczak

maria.jedrzejczak@amu.edu.pl

Stanowisko na UAM: adiunkt

Jednostka: Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji

Dyżur

wtorek 11:30-12:30 pokój 301 CI

piątek 15:30-16:30 MS Teams