prof. UAM dr hab. Sławomir Pawłowski

slawomir.pawlowski@amu.edu.pl

Stanowisko na UAM: profesor uczelni

Jednostka: Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji

Dyżur

wtorek 12.30 – 13.30, pok. 301 CI/ MS Teams
czwartek 9.00 – 9.30, sala 3.2/1.2 CIN