dr Marcin Princ

Kierownik kierunku prawno-ekonomicznego

marcin.princ@amu.edu.pl

Stanowisko na UAM: adiunkt

Jednostka: Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji

Dyżur

  • wtorek 12.00 – 13.00, pok. 301 CI