dr Marcin Princ

Kierownik kierunku prawno-ekonomicznego

marcin.princ@amu.edu.pl

Stanowisko na UAM: adiunkt

Jednostka: Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji

Dyżur

wtorek 13.30 – 14.30, pok. 301 CI
czwartek 8.45 – 9.45, MS Teams