dr Marcin Princ

Kierownik kierunku prawno-ekonomicznego

marcin.princ@amu.edu.pl

Stanowisko na UAM: adiunkt

Jednostka: Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji

Dyżur

wtorek 13.00 – 14.00
czwartek 10.00 – 11.00

Dyżury będą odbywały się w trybie zdalnym na platformie MS Teams, po uprzednim umówieniu drogą mailową.