dr Marcin Princ

Kierownik kierunku prawno-ekonomicznego

marcin.princ@amu.edu.pl

Stanowisko na UAM: adiunkt

Jednostka: Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji

Dyżur

Uprzejmie informujemy, że dyżury Pana dr Marcina Princa w okresie przerwy w zajęciach dydaktycznych odbywać się będą za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams w następujących terminach:

– 9 sierpnia 2022 r., od godz. 13.00 – 14.00;

– 6 września 2022 r., od godz. 13.00 – 14.00.