Milena Adamczewska-Stachura

Aplikantka adwokacka, obrończyni praw człowieka


Absolwentka kierunku Prawo (2016) oraz programu LL.M. na Uniwersytecie w Tilburgu

Studia na WPiA UAM umożliwiły mi wszechstronny rozwój, zarówno w kontekście naukowym, jak i w ramach zdobywania różnorodnych doświadczeń. Już od pierwszego roku zaangażowałam się aktywnie w działania organizacji studenckich, przede wszystkim Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland, dzięki czemu miałam szansę uczestniczyć w wielu projektach, konkursach i wyjazdach, w tym jako delegatka na sesję Rady Praw Człowieka ONZ. Dzięki otwartości uczelni na aktywność studentów i studentek, mogłam skorzystać także z programu MOST na Uniwersytecie Warszawskim oraz z urlopu dziekańskiego, spędzonego na wolontariacie w Centrum Praw Człowieka w Kapsztadzie w RPA.

Swoje zainteresowania prawami człowieka rozwijałam także naukowo, dzięki wspaniałej kadrze akademickiej. Chcąc kontynuować tę drogę, po ukończeniu studiów w Poznaniu wyjechałam na program LL.M. z prawa międzynarodowego i praw człowieka na Uniwersytecie w Tilburgu w Niderlandach, gdzie nie tylko zdobyłam wiedzę, ale też praktyczne umiejętności krytycznej analizy i skutecznej argumentacji. Wykorzystuję je obecnie w pracy zawodowej, którą po powrocie do Polski rozpoczęłam w Zespole ds. Równego Traktowania Rzecznika Praw Obywatelskich, a obecnie kontynuuję w sektorze pozarządowym i sektorze prywatnym, jako aplikantka adwokacka specjalizująca się w ochronie praw człowieka osób LGBT+. 


Anna Maria Brandt

Stażystka we FRONTEX


Absolwentka kierunku Prawo (2015) europejskie oraz Filologia chorwacka (IFS UAM)

Z Wydziałem łączy mnie 5 lat wspaniałych wspomnień. Studia umożliwiły mi bardzo aktywną działalność międzynarodową, która okazała się dla mnie swoistą szkołą życia. Odbyłam dwukrotnie wymianę Erasmus – w Zagrzebiu oraz Luksemburgu, wzięłam udział w wielu konferencjach międzynarodowych i szkołach letnich, np. w Petersburgu, byłam stypendystką Uniwersytetu Christiana Alberta w Kilonii w Niemczech, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zagrzebskiej Szkoły Slawistycznej oraz CEEPUS. Podczas studiów Wydział, a także sam Uniwersytet bardzo mnie wspierał poprzez umożliwienie mi ukończenia studiów w indywidualnym trybie, a także za sprawą opiekunów naukowych czy pomocy finansowej. Władze Wydziału zawsze wykazywały bardzo prostudencką postawę i były przychylne licznym projektom i inicjatywom, jak choćby Poznań International Model United Nations, któremu miałam honor szefować, przez co my, studenci mogliśmy promując uczelnię oddać trochę tego wsparcia. Nie mogę tutaj też nie wspomnieć o Mojej Promotor, Prof. Hannie Suchockiej, która podczas studiów magisterskich wykazała się ogromnym wsparciem i cierpliwością dla wielu moich około studenckich aktywności, dzięki czemu, ostatni egzamin na studiach – magisterski był już tylko czystą formalnością i najmilszym egzaminem na całych studiach.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w administracji rządowej (ministerstwa) oraz Ambasadzie Republiki Chorwacji w Warszawie. Niedługo rozpoczynam staż (Blue Book traineeship programme) we Fronteksie.


Wiktor Ciachera

Uczestnik kursu oficerskiego w Akademii Wojsk Lądowych, sportowiec


Absolwent kierunku Prawo (2020)

Podczas 5 lat studiowania prawa, cztery razy brałem udział w wymianie studenckiej ERASMUS+ i tym sposobem miałem okazję studiować na Masaryk University (Brno, Czechy), University of Eastern Finland (Joensuu, Finlandia) oraz dwukrotnie na Reykjavik University (Reykjavik, Islandia).

Podczas mojego pobytu na Islandii w 2020 roku odbyłem staż w Ambasadzie RP w Reykjaviku, gdzie miałem możliwość poznać specyfikę pracy na placówce dyplomatycznej w wydziale konsularnym, polityczno-ekonomicznym oraz finansowym. Pracę magisterską napisałem pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Barbary Janusz-Pohl na temat legalności stosowania podsłuchu pozaprocesowego w Polsce i Islandii.

Po ukończeniu studiów magisterskich rozpocząłem naukę na Akademii Sztuki Wojennej w ramach studiów podyplomowych na kierunku międzynarodowe stosunki wojskowe. Wybór tego kierunku podyktowany był moimi zainteresowaniami z zakresu geopolityki oraz chęcią wzięcia udziału w rekrutacji na studium oficerskim w Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki.

W 2021 roku odbyłem praktykę absolwencką w Ministerstwie Sprawiedliwości w Departamencie Spraw Rodzinnych i Nieletnich. Realizowałem tam prace legislacyjne, brałem udział w spotkaniach on-line grup roboczych Komisji Europejskiej oraz sporządzałem opinie prawne.

Regularnie uczestniczę w konferencjach naukowych oraz wygłaszam referaty w szczególności z zakresu procedury dyscyplinarnej w służbach mundurowych. Zamierzam podjąć się pisania pracy doktorskiej z tej tematyki.

Obecnie odbywam 12-miesięczny kurs oficerski w Akademii Wojsk Lądowych w korpusie osobowym sprawiedliwości i obsługi prawnej.

Poza nauką spełniam się w sporcie. Od 7 lat startuję w trójboju siłowym klasycznym na zawodach krajowych i międzynarodowych.


Maciej Kautz

Strateg organizacji eventów, zawodowy konferansjer, radca prawny


Absolwent kierunku Prawo (2013)

Tych 5 lat zmieniło moje życie. Na początku studiów myślałem, że zostanę prawnikiem i dostanę się do jakiejś międzynarodowej kancelarii. Zamiast splendoru, otrzymałem trójkę z logiki u słynnego profesora Patryasa, ledwo zdałem też ekonomię. Z czasem jednak poznawałem profesorów i profesorki, którzy inspirowali swoją postawą, ale i otwartością na nas. Zaczynałem czuć się pewniej w murach Uczelni. Do dziś jestem wdzięczny tym nauczycielom, którzy skracali dystans i traktowali nas jako równych sobie. 

Do dziś wspominam profesora Kędzię, który pozwolił mi chodzić na zajęcia ze studentami zagranicznymi, ale i profesor Wronkowską-Jaśkiewicz, która na każdych zajęciach mówiła w sposób mądry, a do tego piękny. Dziś, gdy witam publiczność na międzynarodowych konferencjach, pamiętam, by nie rzucać słów na wiatr i nie wątpić w inteligencję widza.

Dzięki stypendium na Appalachian State University w Północnej Karolinie poprowadziłem swój pierwszy program radiowy. Gdy wróciłem, jeszcze jako student zapoczątkowałem „International Poznan” — program, który łączy międzynarodową społeczność Poznania. Mam nadzieję, że otwartość na świat i szacunek dla każdego człowieka wkrótce dotrą do miejsc, w których dziś najbardziej ich brakuje. To wartości, które mnie kierują. Być może kiedyś wrócę do zawodu prawnika. Póki co, trzymam kciuki za Twoje wybory.

Michalina Kowala

Doktorantka w Zakładzie Prawa Europejskiego


Absolwentka kierunku Prawo (2020)

Studia na Wydziale Prawa i Administracji w Poznaniu były dla mnie intelektualną przygodą, czasem wyzwań i odkryć. Brałam udział w wielu konferencjach oraz konkursach na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Ciekawie wspominam uczestnictwo w projekcie naukowo-badawczym „Debaty o wolności słowa. Między prawem a odpowiedzialnością” czy organizację Międzynarodowej Konferencji „W poszukiwaniu europejskiej doktryny wolności słowa”. Zaangażowanie w działalność Koła Naukowego Prawa Rzymskiego „Bona Fides”, którego w roku akademickim 2017/2018 miałam przyjemność być wiceprezesem, pozwoliło mi nie tylko zdobyć wiedzę i kształcić mój warsztat, ale także poznać prawdziwych pasjonatów prawa i przyjaciół. To był okres wartościowych spotkań.

Czas studencki wiązał się dla mnie również z rozwojem artystycznym. Będąc wtedy studentką instrumentalistyki w klasie skrzypiec na Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki w Gdańsku mogłam wielokrotnie dzielić się moją pasją do muzyki występując na Poznańskim Festiwalu Nauki i Sztuki, na Festiwalu Cin_Art czy innych uroczystościach uniwersyteckich.

Moja naukowa przygoda na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu nadal trwa. Po ukończeniu w 2020r. studiów prawniczych rozpoczęłam kształcenie w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UAM w dyscyplinie nauki prawne, przygotowując rozprawę doktorską z zakresu prawa własności intelektualnej pod opieką prof. UAM dr hab. Katarzyny Klafkowskiej- Waśniowskiej. Badam wpływ prawa pokrewnego wydawców prasy z dyrektywy o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym na dostęp do informacji. W 2021r. odbyłam staż naukowy w Centre for IT&IP Law w Leuven. W tym samym roku ukończyłam studia podyplomowe z zakresu integracji europejskiej w Kolegium Europejskim w Brugii. Stypendium rządu francuskiego, które otrzymałam w 2022r., pozwoliło mi przeprowadzić część badań w Centre d’études internationales de la propriété intellectuelle w Strasbourgu. W czasie mojego pobytu we Francji odbyłam również kwerendę naukową w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w Parlamencie Europejskim w Brukseli czy w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie.


Marcelina Rosińska

Prawniczka, aktywistka


Absolwentka kierunku Prawo (2019), studentka na kierunku Administracja

Studia na UAM dały mi wiele możliwości rozwoju. Za sprawą programu Erasmus+ wzięłam udział w wymianach studenckich w Portugalii, Hiszpanii i Grecji i dzięki temu dziś mówię biegle po hiszpańsku, portugalsku i angielsku. Podczas studiów odbyłam liczne staże i wolontariaty. Doświadczenie zawodowe zbierałam pracując w Hiszpanii, Kazachstanie, Portugalii i Polsce.

Powołałam do życia projekt o nazwie „Prawo warte Poznania” (PWP), czyli serię nieformalnych spotkań, których celem jest edukacja, podnoszenie świadomości prawnej obywateli, a także merytoryczna dyskusja na temat bieżących kwestii związanych z prawem. Spotkania gromadziły kilkadziesiąt do kilkuset uczestników (nawet 450 osób). Dzięki transmisjom online ze wszystkich spotkań, łącznie PWP obejrzało około 200 000 osób. 

Od grudnia 2019 r. prowadzę Sieć Przyjaciół Zdrowia Psychicznego – program rówieśniczego wsparcia dla osób borykających się z problemami na tle zdrowia psychicznego. Za działalność społeczną na rzecz wspierania różnorodności zostałam nagrodzona w konkursie „25 przed 25”, organizowanego przez magazyn „Forbes” i warszawskie biuro McKinsey & Company. Znalazłam się na liście 25 najbardziej wpływowych młodych i ambitnych Polaków, którzy zmieniają społeczno-gospodarcze oblicze Polski. Prowadzona przeze mnie Sieć Przyjaciół Zdrowia Psychicznego dostała statuetkę oraz tytuł Inicjatora Roku w konkursie „Najlepsza Poznańska Inicjatywa Pozarządowa – Inicjatory 2020 roku”.  Konkurs ogłoszony został w 2020 roku przez Prezydenta Miasta Poznania, a jego głównym celem było uhonorowanie najlepszych inicjatyw pozarządowych kierowanych do mieszkańców Poznania, jak i również promowanie działań obywatelskich.

Obecnie pracuję jako prawniczka specjalizująca się w prawie wojskowym.