Od roku akademickiego 2021/2022 rozpoczyna swoją działalność Studenckie Laboratorium Mentoringu (dalej: „SLM”), otwierając Pilotażowy Program Mentoringu Grupowego. Głównym zadaniem SLM jest integracja studenta z biznesem oraz wsparcie na ścieżce rozwoju edukacyjno-zawodowego. 

Pilotażowy program Mentoringu Grupowego, do którego rekrutacja rozpocznie się na początku października 2021 r. skierowany jest do studentów IV i V roku jednolitych studiów magisterskich na kierunku Prawo. Celem programu jest wspieranie rozwoju merytorycznego i zawodowego wyróżniających się studentów. Udział w Programie pozwoli na doskonalenie kompetencji zawodowych poprzez pracę studenta wraz z mentorem nad wybranymi zagadnieniami prawnymi z określonych obszarów tematycznych.

Logo przedstawiające puzzle pasujące do siebie.
Jak wziąć udział w Programie Mentoringu? 

1. Zapoznaj się z:

  • Regulaminem Programu, 
  • biogramami mentorów oraz 
  • specyfikacją obszarów tematycznych realizowaną przez danego mentora w ramach Programu (sylabus).

2. Wybierz mentora, realizującego obszar tematyczny, który jest najbardziej interesujący dla Ciebie pod kątem dalszego rozwoju zawodowego. 3. Prześlij zgłoszenie zgodnie z Regulaminem. 


Rekrutacja do pilotażowego Programu Mentoringu Grupowego

Rekrutacja rozpocznie się 6 października i potrwa do 31 października 2021 r. Zgłoszenie do Programu zgodnie z § 4 Regulaminu należy przesyłać we wskazanym terminie na adres mailowy: sylwie@amu.edu.pl.


Liczba miejsc jest ograniczona.

SLM zaprasza ponadto wszystkich zainteresowanych studentów na cykliczne wykłady otwarte, które prowadzone będą przez zaangażowaną̨ grupą ekspertów ze środowiska biznesu. Podczas tych spotkań studenci będą mogli skorzystać z rad i sugestii ekspertów (praktyków), którzy sami doświadczyli problemów i wyzwań́ związanych z kreowaniem własnej kariery oraz poruszania się w różnych obszarach zawodowych.


Pełnomocnik Dziekana ds. Studenckiego Laboratorium Mentoringu