Od nowego roku akademickiego 2023/2024 rozpoczyna się kolejna edycja Programu Mentoringu Grupowego w ramach Studenckiego Laboratorium Mentoringu (dalej: SLM). Głównym zadaniem SLM jest integracja studenta z biznesem oraz wsparcie na ścieżce rozwoju edukacyjno-zawodowego. Kolejna edycja Programu Mentoringu Grupowego, do którego rekrutacja rozpocznie się w na początku września, skierowana jest do studentów III, IV i V roku jednolitych studiów magisterskich na kierunku Prawo oraz do studentów I i II roku uzupełniających studiów magisterskich na kierunku Administracja. Celem programu jest wspieranie rozwoju merytorycznego i zawodowego wyróżniających się studentów. Udział w Programie pozwoli na doskonalenie kompetencji zawodowych poprzez pracę studenta wraz z mentorem nad wybranymi zagadnieniami prawnymi z określonych obszarów tematycznych.

Logo przedstawiające puzzle pasujące do siebie.

Jak wziąć udział w Programie Mentoringu? 

1. Zapoznaj się z:

  • Regulaminem Programu,
  • biogramami mentorów oraz
  • specyfikacją obszarów tematycznych realizowaną przez danego mentora w ramach Programu (sylabus).

2. Wybierz mentora, realizującego obszar tematyczny, który jest najbardziej interesujący dla Ciebie pod kątem dalszego rozwoju zawodowego.

3. Prześlij zgłoszenie zgodnie z Regulaminem.


Rekrutacja do Programu Mentoringu Grupowego

Rekrutacja rozpocznie się 1 września i potrwa do 10 września 2023 r. Zgłoszenie do Programu zgodnie z § 4 Regulaminu należy przesyłać we wskazanym terminie na adres mailowy: a.bukowska@amu.edu.pl. Liczba miejsc jest ograniczona.

Zarządzenie nr 13 2022-2023 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie Regulaminu Programu Mentoringu dla studentów

Załącznik nr 1 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów kwalifikacji i udziału w Programie Mentoringu

Biogramy Mentorów

Pr_SLM_Moot court in international commercial arbitration (dr Balcerzak)

Pr_SLM_Prawnik a sztuka negocjacji prawniczych (dr Mariusz Zelek)

Pr_SLM_Redagowanie polskich tekstów prawnych (dr P. Zwierzykowski) Prawo

Pr_SLM_Redagowanie polskich tekstów prawnych (dr P. Zwierzykowski) Administracja


SLM zaprasza ponadto wszystkich zainteresowanych studentów na cykliczne wykłady otwarte, które prowadzone będą przez zaangażowaną̨ grupą ekspertów ze środowiska biznesu. Podczas tych spotkań studenci będą mogli skorzystać z rad i sugestii ekspertów (praktyków), którzy sami doświadczyli problemów i wyzwań́ związanych z kreowaniem własnej kariery oraz poruszania się w różnych obszarach zawodowych.


Pełnomocnik Dziekana ds. Studenckiego Laboratorium Mentoringu