Katedra Nauk Ekonomicznych

Kierownik Katedry
prof. UAM dr hab. Ryszard Kamiński

Sekretariat
mgr Agata Szadeberg

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku, w godz. 8.30-15.30.

Pokój 119 A ul. Św Marcin 90
Telefon (061) 829-4293
e-mail kne@amu.edu.pl

Strona Katedry

Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego

Kierownik Katedry
prof. dr hab. Adam Olejniczak

Sekretariat
mgr Agata Wódkowska

Pokój 220
Telefon (61) 829-4268
e-mail kpchiu@amu.edu.pl

Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-14.00.

Strona Katedry

Zakład Badań nad Ustrojem Państwa 

Kierownik Zakładu
prof. UAM dr hab. Marek Krzymkowski

Sekretariat
mgr Beata Zięba-Zienkiewicz


Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00-14.00
Pokój 202 Collegium Iuridicum ul. Św Marcin 90
Telefon (61) 829-4233
e-mail khup@amu.edu.pl lub bazie@amu.edu.pl

Strona Zakładu

Zakład Postępowania Administracyjnego
i Sądowoadministracyjnego

Kierownik Zakładu
prof. dr hab. Andrzej Skoczylas

Sekretariat
mgr Anna Chojnacka

Pokój 317 Collegium Iuridicum ul. Św Marcin 90
Telefon (61) 829-4100
e-mail kpapsa@amu.edu.pl

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00

Strona Zakładu

Zakład Postępowania Cywilnego

Kierownik Zakładu
prof. dr hab. Paweł Grzegorczyk

Sekretariat
mgr Agata Wódkowska

Pokój 220 Collegium Iuridicum ul. Św Marcin 90
Telefon (61) 829-4268
e-mail kpc@amu.edu.pl

Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-14.00.

Strona Zakładu

Zakład Postępowania Karnego

Kierownik Zakładu
prof. dr hab. Paweł Wiliński

Sekretariat
mgr Agata Szadeberg

Pokój 119 A, budynek Collegium Iuridicum ul. Św Marcin 90
Telefon (61) 829-4293
e-mail kpk.uam@amu.edu.pl

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku od 8.30 – 15.30

Strona Zakładu

Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji

Kierownik Zakładu
prof. dr hab. Marek Szewczyk

Sekretariat
mgr Anna Chojnacka


Pokój 317 Collegium Iuridicum ul. Św Marcin 90
Telefon (61) 829-4100
e-mail kpainoa@amu.edu.pl

Sekretariat czynny w dniach:

poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 14.00

Strona Zakładu

Zakład Prawa Europejskiego

Kierownik Zakładu
prof. UAM dr hab. Katarzyna Klafkowska-Waśniowska

Sekretariat
mgr Agata Wódkowska


Pokój 220 Collegium Iuridicum ul. Św Marcin 90
Telefon (61) 829-4268
e-mail kpe@amu.edu.pl

Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-14.00.

Strona Zakładu

Zakład Prawa Finansowego

Kierownik Zakładu
prof. dr hab. Dominik Mączyński

Sekretariat
mgr Anna Chojnacka


Pokój 317 Collegium Iuridicum ul. Św Marcin 90
Telefon (61) 829-4213
e-mail kpf@amu.edu.pl

Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-14.00

Strona Zakładu

Zakład Prawa Karnego

Kierownik Zakładu
prof. UAM dr hab. Joanna Długosz-Jóźwiak LL.M.

Sekretariat
mgr Agata Szadeberg

Pokój 119 A, budynek Collegium Iuridicum ul. Św Marcin 90
Telefon (61) 829-4293
e-mail pr.karne@amu.edu.pl

Sekretariat czynny w dniach:

poniedziałek – piątek, 8.30 – 15.30

Strona Zakładu

Zakład Prawa Konstytucyjnego

Kierownik Zakładu
prof. UAM dr hab. Witold Płowiec

Sekretariat
mgr Beata Zięba-Zienkiewicz


Pokój 202 Collegium Iuridicum ul. Św Marcin 90
Telefon (61) 829-4233
e-mail kpkonst@amu.edu.pl

Sekretariat czynny w dniach:

poniedziałek – piątek

Strona Zakładu

Zakład Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych

Kierownik Zakładu
prof. UAM dr hab. Boubacar Sidi Diallo

Sekretariat Zakładu – Pracownia Dokumentacji ONZ
mgr Beata Zięba-Zienkiewicz


Pokój 202 Collegium Iuridicum ul. Św Marcin 90
Telefon (61) 829-4233
e-mail kpmiom@amu.edu.pl

Strona Zakładu

Zakład Prawa Pracy i Prawa Socjalnego

Kierownik Zakładu
prof. dr hab. Krzysztof Ślebzak, LL.M.

Sekretariat
mgr Anna Chojnacka


Pokój 317 Collegium Iuridicum ul. Św Marcin 90
Telefon (61) 829-4100
e-mail kppips@amu.edu.pl

Sekretariat czynny w dniach:

poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 14.00

Strona Zakładu

Zakład Prawa Rolnego, Żywnościowego i Ochrony Środowiska

Kierownik Zakładu
prof. dr hab. Roman Budzinowski

Sekretariat
mgr Anna Chojnacka

Pokój 317 Collegium Iuridicum ul. Św Marcin 90
Telefon (61) 829-4213
e-mail kpr@amu.edu.pl

Sekretariat jest czynny
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00

Strona Zakładu

Zakład Prawa Rzymskiego, Tradycji Prawnych i Prawa Dziedzictwa Kulturowego

Kierownik Zakładu
prof. dr hab. Wojciech Dajczak

Sekretariat
mgr Beata Zięba-Zienkiewicz


Pokój 202 Collegium Iuridicum ul. Św Marcin 90
Telefon (61) 829-4233
e-mail bazie@amu.edu.pl

Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00-14.00

Strona Zakładu

Zakład Publicznego Prawa Gospodarczego

Kierownik Zakładu
prof. dr hab. Eryk Kosiński

Sekretariat
mgr Anna Chojnacka

Pokój 317 Collegium Iuridicum ul. Św Marcin 90
Telefon (61) 829-4213
e-mail prawogos@amu.edu.pl

Sekretariat jest czynny
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00

Strona Zakładu

Zakład Teorii i Filozofii Prawa

Kierownik Zakładu
prof. dr hab. Marek Smolak

Sekretariat
mgr Beata Zięba-Zienkiewicz


Pokój 202 Collegium Iuridicum ul. Św Marcin 90
Telefon (61) 829-4233
e-mail ktifp@amu.edu.pl

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku

Strona Zakładu

Pracownia Myśli Politycznej i Prawnej

Kierownik Pracowni
prof. UAM dr hab. Jerzy W. Ochmański

Sekretariat
mgr Beata Zięba-Zienkiewicz


Pokój 202 Collegium Iuridicum ul. Św Marcin 90
Telefon (61) 829-4233
e-mail bazie@amu.edu.pl

Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00-14.00

Strona Pracowni

Laboratorium Kryminalistyki

Kierownik Pracowni
prof. UAM dr hab. Szymon Matuszewski

Sekretariat
mgr Agata Szadeberg

Pokój 119 A, budynek Collegium Iuridicum ul. Św Marcin 90
Telefon (61) 829-4293
e-mail katkrym@amu.edu.pl
Fax (+48 61) 829-4135

Sekretariat czynny w dniach:

poniedziałek – piątek, 8.30 – 15.30

Strona Laboratorium

Wejście do Collegium Iuridicum Novum