prof. UAM dr hab. Ryszard Kamiński

Kierownik kierunku Zarządzanie i prawo w biznesie

ryszard.kaminski@amu.edu.pl

Stanowisko na UAM: profesor uczelni

Jednostka: Katedra Nauk Ekonomicznych

Dyżur w semestrze zimowym 2022/23

wtorki, g. 12.30-13.30, p. 119 E, CI

środy, g. 10.15-11.15, online (MS Teams)