prof. UAM dr hab. Ryszard Kamiński

Kierownik kierunku Zarządzanie i prawo w biznesie

ryszard.kaminski@amu.edu.pl

Stanowisko na UAM: profesor uczelni

Jednostka: Katedra Nauk Ekonomicznych

Dyżur (online, za pośrednictwem MS Teams)

wtorek 12.30 – 13.30
środa 12.30 – 13.30