ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO

Organizacja roku akademickiego 2022/23

Organizacja roku akademickiego 2021/22

Organizacja roku akademickiego 2021/22 – zmiana

UWAGA!

Zgodnie z Zarządzeniem  Nr 183/2021/2022 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 8 marca 2022 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023

  • dnia 1 lutego 2023 r. (środa) odbędą się zajęcia przewidziane w planie zajęć na poniedziałek
  • dnia 26 stycznia 2023 r. (czwartek) i 2 lutego 2023 r. (czwartek) odbędą się zajęcia przewidziane w planie zajęć na piątek
  • dni 3 lutego 2023 r. i 23 czerwca 2023 r. przeznacza się do dyspozycji wykładowców i studentów, np. na odrobienie zajęć dydaktycznych

Szczegółowa organizacja semestru zimowego roku akademickiego 2022/2023 wg poszczególnych dni tygodnia


Rozmieszczenie sal dydaktycznych

Rozmieszczenie sal dydaktycznych


PLANY ZAJĘĆ – SEMESTR ZIMOWY 2022/2023

Plany zajęć są na bieżąco aktualizowane. Prosimy o ich systematyczne sprawdzanie.

UWAGA! Kolory w planach zajęć to wyłącznie forma graficzna, która pozwala odróżnić poszczególne przedmioty.

Przedmioty do wyboru na kierunkach Prawo, Administracja i Prawo Europejskie:

od poniedziałku do piątku:    TERMINY    WYKAZ PRZEDMIOTÓW

weekend: TERMINY I WYKAZ PRZEDMIOTÓW

Kierunek Prawo

Studia stacjonarne jednolite magisterskie
Studia niestacjonarne jednolite magisterskie

Kierunek Administracja

Studia stacjonarne I stopnia
Studia niestacjonarne I stopnia
Studia stacjonarne II stopnia
Studia niestacjonarne II stopnia

Kierunek Zarządzanie i Prawo w Biznesie

Studia stacjonarne I stopnia
Studia niestacjonarne I stopnia
Studia stacjonarne II stopnia
Studia niestacjonarne II stopnia

Kierunek Prawo Europejskie

Stacjonarne I stopnia
Stacjonarne II stopnia

Kierunek Prawno-Ekonomiczny

Studia stacjonarne I stopnia
Studia stacjonarne II stopnia

Kierunek European Legal Studies – European Legal Studies schedule

Course Schedule


PLANY ZAJĘĆ – SEMESTR LETNI 2022/2023

Plany zajęć są na bieżąco aktualizowane. Prosimy o ich systematyczne sprawdzanie.

Przedmioty do wyboru na kierunkach Prawo, Administracja i Prawo Europejskie:

od poniedziałku do piątku:    TERMINY    WYKAZ PRZEDMIOTÓW

weekend: TERMINY I WYKAZ PRZEDMIOTÓW

Kierunek Prawo

Studia stacjonarne jednolite magisterskie
Studia niestacjonarne jednolite magisterskie

Kierunek Administracja

Studia stacjonarne I stopnia
Studia niestacjonarne I stopnia
Studia stacjonarne II stopnia
Studia niestacjonarne II stopnia

Kierunek Zarządzanie i Prawo w Biznesie

Studia stacjonarne I stopnia
Studia niestacjonarne I stopnia
Studia stacjonarne II stopnia
Studia niestacjonarne II stopnia

Kierunek Prawo Europejskie

Stacjonarne I stopnia
Stacjonarne II stopnia

Kierunek Prawno-Ekonomiczny

Studia stacjonarne I stopnia
Studia stacjonarne II stopnia

Kierunek European Legal Studies – European Legal Studies schedule

Course Schedule

Plany dla jednostek oraz wykładowców można sprawdzić także w systemie iPLan.