PLANY ZAJĘĆ


W przypadku nie załadowania się aktualnego pliku z planem, prosimy przeładować stronę kombinacją dwóch klawiszy Ctrl+F5 w celu odświeżenia strony. Operację tą najlepiej wykonać mając otwarty interesujący nas plik.

Plany dla jednostek oraz wykładowców można sprawdzić także w systemie iPLan.

UWAGA!

Plany zajęć mogą jeszcze ulegać zmianom dlatego prosimy o ich systematyczne sprawdzanie.

W semestrze zimowym 2021/2022 zajęcia czwartkowe obejmujące 30 godz. zostaną wydłużone o 15 minut, a zajęcia 45 godz. o 30 minut.
W dniach 26.01.2022r. i 02.02.2022r. odbędą się zajęcia wg planu piątkowego (dla zajęć obejmujących ponad 30 godz.). Zmiany te wynikają z organizacji roku akademickiego.

W semestrze letnim 2021/2022 w dniu 17.06.2022r. odbędą się zajęcia wg planu wtorkowego (dla zajęć obejmujących wg. programu studiów 30 godz. i więcej). Zmiana ta wynika z organizacji roku akademickiego.


Rozmieszczenie sal dydaktycznych

Rozmieszczenie sal dydaktycznych


Przedmioty do wyboru na kierunkach prawo, administracja i prawo europejskie

Przedmioty do wyboru – terminy od poniedziałku do piątku, semestr zimowy
Przedmioty do wyboru – terminy od poniedziałku do piątku, semestr letni
Przedmioty do wyboru – terminy od piątku do niedzieli, semestr zimowy
Przedmioty do wyboru – terminy od soboty do niedzieli, semestr letni

Plany na kierunku „Prawo” na rok akad. 2021/2022

Studia stacjonarne jednolite magisterskie
Studia niestacjonarne jednolite magisterskie

Plany na kierunku „Administracja” na rok akad. 2021/2022

Studia stacjonarne I stopnia
Studia niestacjonarne I stopnia
Studia stacjonarne II stopnia
Studia niestacjonarne II stopnia

Plany na kierunku „Zarządzanie i prawo w biznesie ” na rok akad. 2021/2022

Studia stacjonarne I stopnia
Studia niestacjonarne I stopnia
Studia stacjonarne II stopnia
Studia niestacjonarne II stopnia

Plany na kierunku „Prawo europejskie” na rok akad. 2021/2022

Stacjonarne I stopnia
Stacjonarne II stopnia

Plany na „Kierunku prawno-ekonomicznym” na rok akad. 2021/2022

Studia stacjonarne I stopnia
Studia stacjonarne II stopnia

Plany na „European Legal Studies” na rok akad. 2021/2022 – European Legal Studies schedule 2021/2022

Course Schedule