Uwaga: zgodnie z zarządzeniem nr 294/2022/2023 Rektora UAM z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2023/2024:

  • dnia 30 stycznia 2024 r. (wtorek) odbędą się zajęcia przewidziane w planie zajęć na piątek,
  • dnia 17 czerwca 2024 r. (poniedziałek) odbędą się zajęcia przewidziane w planie zajęć na czwartek,
  • dnia 18 czerwca 2024 r. (wtorek) odbędą się zajęcia przewidziane w planie zajęć na piątek.

Wskazane wyżej terminy dotyczą zajęć na studiach stacjonarnych na kierunkach studiów Administracja, European Legal Studies, Prawo, Prawo europejskie, Zarządzanie i prawo w biznesie, a także zajęć do wyboru oraz zajęć programu Erasmus. 

Na Kierunku prawno-ekonomicznym w poniedziałek 17 czerwca 2024 r. odbędą się zajęcia przewidziane w planie zajęć na czwartek.

Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w terminach ustalonych w planie zajęć.

Szczegółowa organizacja semestru zimowego roku akademickiego 2023/2024 wg poszczególnych dni tygodnia

Szczegółowa organizacja semestru letniego roku akademickiego 2023/2024 wg poszczególnych dni tygodnia


PLANY ZAJĘĆ – SEMESTR ZIMOWY 2023/2024

Plany zajęć są na bieżąco aktualizowane. Prosimy o ich systematyczne sprawdzanie.

 

Przedmioty do wyboru na Administracji (II-III rok), Prawie (III-V rok) i Prawie Europejskim:

Od poniedziałku do piątku: TERMINY oraz WYKAZ PRZEDMIOTÓW

Sobota i niedziela: TERMINY oraz WYKAZ PRZEDMIOTÓW

Terminy i wykaz pozostałych przedmiotów do wyboru podane są w poszczególnych planach zajęć.

Administracja

Studia stacjonarne I stopnia
Studia niestacjonarne I stopnia
Studia stacjonarne II stopnia
Studia niestacjonarne II stopnia

European Legal Studies

Course Schedule

Kierunek Prawno-Ekonomiczny

Studia stacjonarne I stopnia
Studia stacjonarne II stopnia

Prawo

Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne

Prawo – UAM / UE-Viadrina  

Plany zajęć na kierunku Prawo prowadzonym wspólnie przez UAM i UE-Viadrina dostępne są na stronie Collegium Polonicum w Słubicach

Prawo Europejskie

Studia stacjonarne I stopnia
Studia stacjonarne II stopnia

Zarządzanie i Prawo w Biznesie

Studia stacjonarne I stopnia
Studia niestacjonarne I stopnia
Studia stacjonarne II stopnia
Studia niestacjonarne II stopnia


PLANY ZAJĘĆ – SEMESTR LETNI 2023/2024

Plany zajęć są na bieżąco aktualizowane. Prosimy o ich systematyczne sprawdzanie.

 
Przedmioty do wyboru na Administracji (II-III rok), Prawie (III-V rok) i Prawie Europejskim:

Od poniedziałku do piątku: TERMINY oraz WYKAZ PRZEDMIOTÓW

Sobota i niedziela: TERMINY oraz WYKAZ PRZEDMIOTÓW

Terminy i wykaz pozostałych przedmiotów do wyboru podane są w poszczególnych planach zajęć.

Administracja

Studia stacjonarne I stopnia
Studia niestacjonarne I stopnia
Studia stacjonarne II stopnia
Studia niestacjonarne II stopnia

European Legal Studies

Course Schedule

Kierunek Prawno-Ekonomiczny

Studia stacjonarne I stopnia
Studia stacjonarne II stopnia

Prawo

Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne

Prawo – UAM / UE-Viadrina  

Plany zajęć na kierunku Prawo prowadzonym wspólnie przez UAM i UE-Viadrina dostępne są na stronie Collegium Polonicum w Słubicach

Prawo Europejskie

Studia stacjonarne I stopnia
Studia stacjonarne II stopnia

Zarządzanie i Prawo w Biznesie

Studia stacjonarne I stopnia
Studia niestacjonarne I stopnia
Studia stacjonarne II stopnia
Studia niestacjonarne II stopnia


Rozmieszczenie sal dydaktycznych w budynku Collegium Iuridicum Novum

Rezerwacje sal w budynku Collegium Iuridicum Novum można sprawdzić w Systemie Rezerwacji Sal (SRS).

Logowanie i poradnik SRS