W dniu 19 marca 2018 r. powołana została do życia Rada Biznesu i Nauki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Rada Biznesu i Nauki WPiA stanowi forum wsparcia merytorycznego dla podejmowanych przez Wydział inicjatyw, który swój potencjał (m. in. w zakresie własności intelektualnej, prawa pracy, prawa podatkowego, nowych technologii) chciałby wykorzystać także dla rozwoju gospodarczego naszego regionu i kraju. Idea powołania Rady związana jest z działaniami, które Wydział podejmuje i zamierza podejmować w najbliższej przyszłości, budując koncepcję nowoczesnej jednostki badawczej, której rola nie powinna ograniczać się tylko do zadań dydaktycznych i prowadzenia badań wewnętrznych, nie zawsze uwzględniających realia zewnętrzne. Rada stanowi ważny element tej ewolucji, jest także przestrzenią wymiany wiedzy oraz doświadczeń w zakresie interakcji prawa i gospodarki.

Logo Rady Biznesu i Nauki
Rada Biznesu i Nauki WPiA stanowić ma:
 • przestrzeń wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie interakcji prawa i gospodarki,
 • inkubator inspiracji dla działań podejmowanych przez Wydział, których celem jest stworzenie nowoczesnej jednostki badawczej funkcjonującej według najlepszych standardów międzynarodowych,
 • miejsce wymiany myśli i poglądów z jej Członkami, jak i pomiędzy nimi,
 • miejsce wymiany informacji dotyczących oczekiwań pracodawców wobec Absolwentów Wydziału,
 • zaplecze intelektualne w procesie tworzenia nowej Strategii Rozwoju Wydziału, która powinna uwzględniać także rzeczywiste praktyki biznesowe,
 • kreatywną przestrzeń, w której formułowane i konsultowane są propozycje dostosowania oferty edukacyjnej do aktualnych potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy oraz umożliwia jej pozyskiwanie (w formie staży/praktyk).
Radę Biznesu i Nauki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu tworzą:
 • Allegro.pl sp. z o.o.
 • Bank Pekao S.A.
 • Dom Wydawniczy REBIS sp. z .o.o.
 • Enea Oświetlenia sp. z .o.o.
 • Lidl Polska sp. z .o.o.
 • Partner Zenon Żurek
 • Raben Logistics Polska sp. z o.o.
 • Solaris Bus Coach S.A.
 • Veolia Energia
 • Volkswagen Poznań sp. z .o.o.
 • Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan