Strefa pracownika jest miejscem przeznaczonym na informacje o szkoleniach, warsztatach i innych wydarzeniach istotnych dla naszych pracowników i doktorantów.

Wzory formularzy i dokumentów zostały przeniesione do Intranetu – nowego narzędzia komunikacji wewnętrznej, stworzonym dla pracowników, doktorantów i studentów naszego Uniwersytetu. Intranet jest zbudowany w oparciu o chmurową wersję pakietu Microsoft Office, dzięki czemu umożliwia organizowanie zajęć, spotkań i telekonferencji oraz bezpłatne korzystanie z całego pakietu biurowego w wersji online, w tym także z poczty pracowniczej.


Jednostki naukowe