Projekt Wydziału Prawa i Administracji i Wydziału Psychologii i Kognitywistyki po raz drugi Laureatem Konkursu projakościowego!

4 lutego 2022

Wkrótce na Wydziale ponownie odbędą się warsztaty z komunikacji w konflikcie i mediacji.

Projekt pt. „Praktyczne wykorzystywanie umiejętności miękkich w rozwiązywaniu sporów ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania studentów do wdrażania mediacji w konfliktach związanych z funkcjonowaniem w ramach społeczności akademickiej”, zgłoszony przez nasz Wydział wspólnie z Wydziałem Psychologii i Kognitywistyki ponownie znalazł uznanie Komisji Konkursowej Konkursu projakościowego organizowanego w ramach projektu „UNIWERSYTET JUTRA II – zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Tak, jak w I edycji zainteresowani studenci dwóch ostatnich lat będą mieli okazję nabyć umiejętności i kompetencje niezbędne w pracy mediatora na warsztatach prowadzonych przez ekspertów – praktyków. Warsztaty będą obejmować trzy bloki tematyczne: 1. Zachowania stron konfliktu i komunikacja w konflikcie; 2. Techniki mediacyjne i sposób prowadzenia mediacji; 3. Sporządzanie ugód mediacyjnych.

Pomysłodawcą projektu jest Pani prof. UAM dr hab. Joanna Mucha, kierownik Centrum Wsparcia Mediacji przy WPiA.