Jubileuszowe wydanie „Adam Mickiewicz University Law Review”

2 lutego 2022

W serii „Adam Mickiewicz University Law Review” ukazał się specjalny numer z okazji niedawnego jubileuszu 100-lecia Katedry Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych, która utworzona została jako jedna z osiemnastu pierwszych katedr Wydziału Prawnego Uniwersytetu Poznańskiego 18 lipca 1919 roku.

 

W skład tego jubileuszowego wydania wchodzą wybrane archiwalne prace Profesorów naszej Katedry z okresu 100 lat jej istnienia – twórców i kontynuatorów poznańskiej nauki prawa międzynarodowego – Bohdana Winiarskiego, Alfonsa Klafkowskiego, Krzysztofa Skubiszewskiego, Bolesława Wiewióry, Jana Sandorskiego, Jerzego Tyranowskiego, Anny Michalskiej i Tadeusza Gadkowskiego, które zyskały nową formę dzięki ich anglojęzycznemu przekładowi. To nowe spojrzenie na dorobek prawników internacjonalistów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z perspektywy setnej rocznicy Katedry pozwala dostrzec ciągle aktualny, ponadczasowy charakter prezentowanej przez autorów problematyki badawczej.