Sprawdź, do kogo możesz zwrócić się z pytaniami ws. studiów, a także godziny otwarcia BOS-ów.

​​​​​​​Koordynator Biura Obsługi Studentów

mgr Katarzyna Woźniak-Boińska

Administracja (studia stacjonarne)

lic. Marta Kasperczak

Budynek Dziekanatów przy Collegium Martineum, ul. T. Kościuszki 80A

Godziny otwarcia
poniedziałek – piątek 9.30 – 14.00

Prodziekan ds. studenckich i jakości kształcenia
prof. UAM dr hab. Jarosław Grykiel

Kierownik studiów
prof. UAM dr hab. Bartosz Kołaczkowski

Pełnomocnik Dziekana ds. studenckich praktyk zawodowych na kierunku „Administracja”
dr Lucyna Staniszewska

Administracja (studia niestacjonarne)

Administracja niestacjonarna I stopnia
mgr Małgorzata Talarczyk

Administracja niestacjonarna II stopnia

lic. Marta Kasperczak

Budynek Dziekanatów przy Collegium Martineum, ul. T. Kościuszki 80A

Godziny otwarcia
poniedziałek – piątek 9.30 – 14.00

Dyżury w soboty

18 lutego 2023 r. w godz. 8.15-11.45

Prodziekan ds. studenckich i jakości kształcenia
prof. UAM dr hab. Jarosław Grykiel

Kierownik studiów
prof. UAM dr hab. Bartosz Kołaczkowski

Pełnomocnik Dziekana ds. studenckich praktyk zawodowych na kierunku „Administracja”
dr Lucyna Staniszewska

European Legal Studies

mgr inż. Lilianna Rusinek
email legalstudies@amu.edu.pl

Pokój 07 (parter) / Room 07 (ground floor)

Budynek Dziekanatów przy Collegium Martineum, ul. T. Kościuszki 80A

Student Offices building situated near by Collegium Martineum (address: ul. T. Kościuszki 80A)

Godziny otwarcia / Duty hours

poniedziałek – piątek 9.30 – 14.00

Mon-Fri 9.30 a.m.- 2.00 p.m.

Prodziekan ds. studenckich i jakości kształcenia
prof. UAM dr hab. Jarosław Grykiel

Kierownik European Legal Studies / Head of the European Legal Studies
prof. UAM dr hab. Katarzyna Klafkowska-Waśniowska

Strona internetowa ELS / ELS internet site: https://legalstudies.edu.pl

Kierunek Prawno-Ekonomiczny (studia stacjonarne)

mgr Julia Włudzik

Budynek Dziekanatów przy Collegium Martineum, ul. T. Kościuszki 80A

Godziny otwarcia
poniedziałek – piątek 9.30 – 14.00

Prodziekan ds. studenckich i jakości kształcenia
prof. UAM dr hab. Jarosław Grykiel

Kierownik studiów
dr Marcin Princ

Prawo (studia stacjonarne)

mgr inż. Lilianna Rusinek
I i II rok
mgr Sylwia Wieczorek
III, IV i V rok

Budynek Dziekanatów przy Collegium Martineum, ul. T. Kościuszki 80A

Godziny otwarcia
poniedziałek – piątek 9.30 – 14.00

Prodziekan ds. studenckich i jakości kształcenia
prof. UAM dr hab. Jarosław Grykiel

Kierownik Studiów
dr Anna Trela

Opiekun praktyk zawodowych na kierunku Prawo
dr Jan Andrzejewski

Prawo (studia niestacjonarne)

I, III i IV rok w roku ak. 2022/23
lic. Agnieszka Bukowska

II i V rok w roku ak. 2022/23
mgr Katarzyna Woźniak-Boińska

Budynek Dziekanatów przy Collegium Martineum, ul. T. Kościuszki 80A

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 9.30 – 14.00

Dyżury w soboty

18 lutego 2023 r. w godz. 8.15-11.45

Prodziekan ds. studenckich i jakości kształcenia
prof. UAM dr hab. Jarosław Grykiel

Kierownik Studiów
dr Piotr F. Zwierzykowski, LL.M.

Opiekun praktyk zawodowych na kierunku Prawo
dr Jan Andrzejewski

Prawo – prowadzone wspólnie z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie Nad Odrą

mgr Joanna Pąk
email pak@europa-uni.de
Telefon (61) 829-6815

Prodziekan ds. studenckich i jakości kształcenia
prof. UAM dr hab. Jarosław Grykiel

Kierownik studiów
Dr. iur. Igor B. Nestoruk, MJC Bonn

Prawo Europejskie (studia stacjonarne)

mgr Małgorzata Talarczyk

Budynek Dziekanatów przy Collegium Martineum, ul. T. Kościuszki 80A

Godziny otwarcia
poniedziałek – piątek 9.30 – 14.00

Prodziekan ds. studenckich i jakości kształcenia
prof. UAM dr hab. Jarosław Grykiel

Kierownik studiów
prof. UAM dr hab. Jakub Kępiński LL.M.

Pełnomocnik Dziekana ds. studenckich praktyk zawodowych na kierunku „Prawo Europejskie”
dr Krzysztof Żok

Zarządzanie i Prawo w Biznesie (studia stacjonarne)

mgr Aneta Konieczna-Anioł

Budynek Dziekanatów przy Collegium Martineum, ul. T. Kościuszki 80A

Godziny otwarcia
poniedziałek – piątek 9.30 – 14.00

Prodziekan ds. studenckich i jakości kształcenia
prof. UAM dr hab. Jarosław Grykiel

Kierownik studiów
prof. UAM dr hab. Ryszard Kamiński

Opiekun praktyk zawodowych na kierunku Zarządzanie i prawo w biznesie (studia I stopnia)
prof. UAM dr hab. Mieczysław Sprengel

Opiekun praktyk zawodowych na kierunku Zarządzanie i prawo w biznesie (studia II stopnia)
mgr Tomasz Kayser

Zarządzanie i Prawo w Biznesie (studia niestacjonarne)

Studia I stopnia
mgr Aneta Konieczna-Anioł

Studia II stopnia
mgr Julia Włudzik

Budynek Dziekanatów przy Collegium Martineum, ul. T. Kościuszki 80A

Godziny otwarcia
poniedziałek – piątek 9.30 – 14.00

Dyżury w soboty

18 lutego 2023 r. w godz. 8.15-11.45

Prodziekan ds. studenckich i jakości kształcenia
prof. UAM dr hab. Jarosław Grykiel

Kierownik studiów
prof. UAM dr hab. Ryszard Kamiński

Opiekun praktyk zawodowych na kierunku Zarządzanie i prawo w biznesie (studia I stopnia)
prof. UAM dr hab. Mieczysław Sprengel

Opiekun praktyk zawodowych na kierunku Zarządzanie i prawo w biznesie (studia II stopnia)
mgr Tomasz Kayser

Biuro ds. stypendiów i pomocy materialnej

lic. Natalia Jaszkiewicz

Budynek Dziekanatów przy Collegium Martineum, ul. T. Kościuszki 80A

Godziny otwarcia
poniedziałek – piątek 9.00 – 14.00