prof. UAM dr hab. Katarzyna Klafkowska-Waśniowska

Kierownik studiów European Legal Studies
Kierownik Katedry Jean Monnet

katarzyna.wasniowska@amu.edu.pl

Stanowisko na UAM: profesor uczelni

Jednostka: Zakład Prawa Europejskiego

 

Dyżur w semestrze zimowym w r. a. 2022/23

wtorek 13:00 – 14:00, pok. 224 CI,
środa 12:00 – 13:00, w trybie zdalnym za pośrednictwem MS Teams, po uprzednim umówieniu drogą mailową.