prof. UAM dr hab. Katarzyna Klafkowska-Waśniowska

Kierownik studiów European Legal Studies
Kierownik Katedry Jean Monnet

katarzyna.wasniowska@amu.edu.pl

Stanowisko na UAM: profesor uczelni

Jednostka: Zakład Prawa Europejskiego

Dyżur w semestrze letnim w r. a. 2022/23

wtorek 11:30 – 12:30, pok. 224 CI,

środa 13:00 – 14:00, w trybie zdalnym za pośrednictwem MS Teams, po uprzednim umówieniu drogą mailową.