prof. UAM dr hab. Katarzyna Klafkowska-Waśniowska

Kierownik studiów European Legal Studies

katarzyna.wasniowska@amu.edu.pl

Stanowisko na UAM: profesor uczelni

Jednostka: Zakład Prawa Europejskiego

Dyżur

wtorek 12.00 – 13.00
środa 13.30 – 14.30

W trybie zdalnym za pośrednictwem MS Teams, po uprzednim umówieniu drogą mailową.