prof. UAM dr hab. Katarzyna Klafkowska-Waśniowska

Kierownik studiów European Legal Studies
Kierownik Katedry Jean Monnet

katarzyna.wasniowska@amu.edu.pl

Stanowisko na UAM: profesor uczelni

Jednostka: Zakład Prawa Europejskiego

Dyżur w semestrze letnim w r. a. 2023/2024

  • wtorek 14:00 – 15:00, pok. 224 CI,
  • piątek 10:30 – 11:30, w trybie zdalnym za pośrednictwem MS Teams, po uprzednim umówieniu drogą mailową.