Dr. iur. Igor B. Nestoruk, MJC Bonn

Kierownik kierunku Prawo prowadzonego wspólnie z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie na Odrą

igor.nestoruk@amu.edu.pl

Stanowisko na UAM: adiunkt

Jednostka:  Zakład Prawa Europejskiego

Dyżur

wtorek 12.00 – 13.00, środa 10:00-11:00

W celu ustalenia terminu spotkania proszę o kontakt ze stosownym wyprzedzeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dyżury mogą odbywać się w formie spotkań za pośrednictwem platformy MS Teams.