Programy i plany studiów na rok akademicki 2021/2022

Plan studiów dla kierunku Administracja

Plan studiów dla kierunku Prawo europejskie 

Plan studiów dla kierunku Zarządzanie i prawo w biznesie

Plan studiów dla kierunku Prawno-ekonomicznego

Plan studiów dla kierunku Prawo

European Legal Studies


Efekty kształcenia

Administracja

Kierunek Prawno-Ekonomiczny

Prawo Europejskie

Prawo

Prawo

Zarządzanie i prawo w biznesie

European Legal Studies