Programy i plany studiów na rok akademicki 2022/2023

Plan studiów dla kierunku Prawo

Plan studiów dla kierunku Administracja

Plan studiów dla kierunku Prawo Europejskie 

Plan studiów dla kierunku Zarządzanie i Prawo w Biznesie

Plan studiów dla kierunku Prawno-Ekonomicznego

European Legal Studies

Programy i plany studiów na rok akademicki 2021/2022

Plan studiów dla kierunku Administracja

Plan studiów dla kierunku Prawo Europejskie 

Plan studiów dla kierunku Zarządzanie i Prawo w Biznesie

Plan studiów dla kierunku Prawno-Ekonomicznego

Plan studiów dla kierunku Prawo

European Legal Studies


Efekty uczenia się

Administracja

Kierunek Prawno-Ekonomiczny

Prawo Europejskie

Prawo

Zarządzanie i prawo w biznesie

European Legal Studies