Programy i plany studiów na rok akademicki 2023/2024

Program i plan studiów dla kierunku Administracja

I rok

II-III rok

Program i plan studiów dla kierunku European Legal Studies

Program i plan studiów dla kierunku Prawno-Ekonomicznego

I rok

II-III rok

Program i plan studiów dla kierunku Prawo

I rok

II-V rok

Program i plan studiów dla kierunku Prawo – UAM / UE-Viadrina

Link do strony programu i planu studiów Collegium Polonicum UAM w Słubicach

Program i plan studiów dla kierunku Prawo Europejskie

I rok

II-III rok

Program i plan studiów dla kierunku Zarządzanie i Prawo w Biznesie

I rok

II-III rok

Programy i plany studiów na rok akademicki 2022/2023

Plan studiów dla kierunku Prawo

Plan studiów dla kierunku Administracja

Plan studiów dla kierunku Prawo Europejskie 

Plan studiów dla kierunku Zarządzanie i Prawo w Biznesie

Plan studiów dla kierunku Prawno-Ekonomicznego

European Legal Studies

Programy i plany studiów na rok akademicki 2021/2022

Plan studiów dla kierunku Administracja

Plan studiów dla kierunku Prawo Europejskie 

Plan studiów dla kierunku Zarządzanie i Prawo w Biznesie

Plan studiów dla kierunku Prawno-Ekonomicznego

Plan studiów dla kierunku Prawo

European Legal Studies


Efekty uczenia się

Administracja

I rok

II-III rok

European Legal Studies

First Year

Second and Third Year

Kierunek Prawno-Ekonomiczny

I rok

II-III rok

Prawo

I rok

II-III rok

Prawo – UAM / UE-Viadrina

Prawo Europejskie

I rok

II-III rok

Zarządzanie i prawo w biznesie

I rok

II-III rok