Sylabusy zajęć na I roku studiów
Sylabusy zajęć na II-V roku studiów
  • Sylabusy zajęć znajdują się pod następującym linkiem
  • Sylabusy zajęć na kierunku Prawo prowadzonym wspólnie przez UAM i UE-Viadrina dostępne są na stronie Collegium Polonicum w Słubicach