Wydział Prawa i Administracji UAM jest ważnym ośrodkiem naukowym wspierającym badania z zakresu prawa, administracji, ekonomii oraz kryminalistyki. Na Wydziale prowadzone są liczne granty naukowe, w tym finansowane przez Komisję Europejską oraz Narodowe Centrum Nauki. Ich wyniki są publikowane i prezentowane na całym świecie.

Chcąc w pełni uczestniczyć w światowej nauce, Wydział publikuje w języku angielskim czasopismo Adam Mickiewicz University Law Review oraz wydaje w tym języku serię książkową — Adam Mickiewicz University Law Books. Pracownicy Wydziału publikują też swoje książki w zagranicznych wydawnictwach i uczestniczą w międzynarodowych gremiach badawczych.

Nasi pracownicy współpracują z naukowcami z całego świata — od Japonii poczynając, a na Stanach Zjednoczonych kończąc. Można w tym miejscu wymienić takie ośrodki naukowe, jak Uniwersytet w Heidelbergu, Uniwersytet Cambridge, Uniwersytet w Syracuse (USA) oraz wiele innych centrów nauki w Niemczech, Francji, Włoszech bądź Hiszpanii. O zaangażowaniu pracowników Wydziału świadczą liczne granty finansowane ze środków europejskich i krajowych. Na szczególną uwagę zasługują ostatnie lata, kiedy to ilość środków pozyskanych ze wskazanych źródeł wzrosła niemal dziesięciokrotnie.

Osiągnięcia w 2023 r.