Warunki rekrutacji w roku akademickim 2023/24

Sposób przeliczania wyników z zagranicznych dokumentów


Informacje dla studenta I roku Wydziału Prawa i Administracji


Ubiegłoroczne progi punktowe

Kierunki pokrewne – rekrutacja na II stopień studiów