Warunki rekrutacji w roku akademickim 2024/2025

Sposób przeliczania wyników z zagranicznych dokumentów

Zarzadzenie Nr 304_2022_2023 w sprawie zasad przeprowadzania rejestracji w roku akad. 2023-2024

Załącznik do Zarządzenia Nr 304_2022_2023


Informacje dla studenta I roku Wydziału Prawa i Administracji


Ubiegłoroczne progi punktowe

Rekrutacja 2023/2024

studia stacjonarnepróg punktowy
administracja51,75
prawo77
prawo europejskie65
zarządzanie i prawo w biznesie76,6
European Legal Studies40,5
Kierunki pokrewne – rekrutacja na II stopień studiów