Warunki rekrutacji w roku akademickim 2023/24

Sposób przeliczania wyników z zagranicznych dokumentów

Zarzadzenie Nr 304_2022_2023 w sprawie zasad przeprowadzania rejestracji w roku akad. 2023-2024

Załącznik do Zarządzenia Nr 304_2022_2023


Informacje dla studenta I roku Wydziału Prawa i Administracji


Ubiegłoroczne progi punktowe

Rekrutacja 2022/23

studia stacjonarnepróg punktowy
administracja52,8
prawo76,7
prawo europejskie57,5
zarządzanie i prawo w biznesie75,2
European Legal Studies35
Kierunki pokrewne – rekrutacja na II stopień studiów