Harmonogram postępowania kwalifikacyjnego w roku akademickim 2022/2023

Zobacz warunki rekrutacji w roku akademickim 2022/2023

Zmiana uchwały dot. przeliczania wyników matur zagranicznych

Załącznik nr 1 do uchwały nr 160/2020/2021


Informacje dla studenta I roku Wydziału Prawa i Administracji


Ubiegłoroczne progi punktowe

Kierunki pokrewne – rekrutacja na II stopień studiów