Na podstawie Zarządzenia Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Nr 70/2020/2021 z dnia 15 marca 2021r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2021/2022 ustala się następujące opłaty:

Zdjęcie budynku