Organizacja roku akademickiego na studiach prowadzonych wspólnie przez UAM/UE-Viadrina