prof. UAM dr hab. Jarosław Grykiel

Prodziekan do spraw studenckich i jakości kształcenia

(61) 829-3139
jaroslaw.grykiel@amu.edu.pl

Stanowisko na UAM: profesor uczelni

Pokój 16 (I piętro) - Budynek Dziekanatów przy Collegium Martineum, ul. T. Kościuszki 80A

Jednostka: Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego 

Dyżur dziekański
wtorek od godz. 12.00 do godz. 14.00

W związku z sytuacją epidemiologiczną dyżur odbywa się za pośrednictwem platformy MS Teams.

Sekretariat Dziekana ds. studenckich i jakości kształcenia

mgr Katarzyna Woźniak-Boińska

Koordynator Biura Obsługi Studentów

Pokój 02 (parter) Budynek Dziekanatów przy Collegium Martineum, ul. T. Kościuszki 80A

(61) 829-3122
katarzyna.wozniak-boinska@amu.edu.pl