prof. UAM dr hab. Jarosław Grykiel

Prodziekan do spraw studenckich i jakości kształcenia

(61) 829-3139
jaroslaw.grykiel@amu.edu.pl

Stanowisko na UAM: profesor uczelni

Pokój 16 (I piętro) - Budynek Dziekanatów przy Collegium Martineum, ul. T. Kościuszki 80A

Jednostka: Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego 

Dyżur w semestrze letnim w r. a. 2022/23

wtorek 12:00 – 14:00, pok. 16 (I piętro) Budynek Dziekanatów przy Collegium Martineum, ul. T. Kościuszki 80A, drugi termin w trybie zdalnym za pośrednictwem MS Teams, po uprzednim umówieniu drogą mailową.

Sekretariat Dziekana ds. studenckich i jakości kształcenia

mgr Katarzyna Woźniak-Boińska

Koordynator Biura Obsługi Studentów

Pokój 02 (parter) Budynek Dziekanatów przy Collegium Martineum, ul. T. Kościuszki 80A

(61) 829-3122
katarzyna.wozniak-boinska@amu.edu.pl