dr Katarzyna Szczepańska LL.M.

katarzyna.szczepanska@amu.edu.pl

Stanowisko na UAM: adiunkt

Jednostka: Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego 

Dyżur w semestrze letnim w r. a. 2022/23

wtorek 12:00 – 13:00, pok. 223 CI, po uprzednim umówieniu drogą mailową.