dr Adrian Malicki

Stanowisko na UAM: adiunkt

Dyżury w semestrze zimowym 2022/2023 

poniedziałek 16:30 – 17:00 (s. 2.64 Collegium Chemicum) 

wtorek 12:00 – 13:00   

Dyżury wtorkowe odbywają się zdalnie (za pośrednictwem platformy MS Teams). 

W celu skorzystania z konsultacji zdalnych należy napisać do mnie wiadomość na platformie MS Teams z informacją o chęci połączenia się – wówczas zaproszę Państwa do dołączenia do spotkania bądź poinformuję o kolejce oczekujących osób. 

Równocześnie uprzejmie informuję, że istnieje możliwość skorzystania w ramach wtorkowego dyżuru z konsultacji stacjonarnych (w p. 2 Collegium Iuridicum bądź s. 3.2. Collegium Iuridicum Novum) po uprzednim umówieniu się drogą mailową.