prof. UAM dr hab. Jakub Kępiński LL.M.

Kierownik kierunku Prawo europejskie

jakub.kepinski@amu.edu.pl

Stanowisko na UAM: profesor uczelni

Jednostka: Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego

Dyżur

wtorek 9.45 – 11.45

W trybie zdalnym za pośrednictwem MS Teams po uprzednim umówieniu drogą mailową.