prof. UAM dr hab. Bartosz Kołaczkowski

Kierownik kierunku Administracja

bartosz.kolaczkowski@amu.edu.pl

Stanowisko na UAM: profesor uczelni

Jednostka: Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji

Dyżur

  • wtorek 12.00 – 13.00, Collegium Martineum, pok. 0.7;
  • sobota 11.00 – 12.00, MS Teams.

Dyżur z dnia 21 maja 2024 r. zostaje przeniesiony na dzień 24 maja 2024 r. od godz. 11.30 do godz. 12.30 w Collegium Martineum, pokój 0.7.