prof. UAM dr hab. Bartosz Kołaczkowski

Kierownik kierunku Administracja

bartosz.kolaczkowski@amu.edu.pl

Stanowisko na UAM: profesor uczelni

Jednostka: Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji

Dyżur

poniedziałek 14.00 – 15.00, Collegium Martineum, pok. 0.7;

sobota 11.30 – 12.30, MS Teams.