prof. UAM dr hab. Bartosz Kołaczkowski

Kierownik kierunku Administracja

bartosz.kolaczkowski@amu.edu.pl

Stanowisko na UAM: profesor uczelni

Jednostka: Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji

Dyżur

wtorek 12.00 – 12.30, Collegium Martineum, pok. 3;

wtorek 12.35 – 13.05, Collegium Iuridicum, pok. 301;

sobota 11.3012.30, MS Teams