prof. UAM dr hab. Bartosz Kołaczkowski

Kierownik kierunku Administracja

bartosz.kolaczkowski@amu.edu.pl

Stanowisko na UAM: profesor uczelni

Jednostka: Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji

Dyżur

wtorek 10.30 – 11.30
sobota 10.00 – 11.00

W trybie zdalnym za pośrednictwem MS Teams po uprzednim umówieniu drogą mailową.