prof. UAM dr hab. Bartosz Kołaczkowski

Kierownik kierunku Administracja

bartosz.kolaczkowski@amu.edu.pl

Stanowisko na UAM: profesor uczelni

Jednostka: Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji

Dyżur

wtorek 13.00 – 14.00, Collegium Martineum, pok. 3;

niedziela 11.0012.00, MS Teams.