prof. UAM dr hab. Wojciech Sawczyn

wojciech.sawczyn@amu.edu.pl

Stanowisko na UAM: profesor uczelni

Jednostka: Zakład Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego

Dyżur

Poniedziałek: 11.30 – 12.30
Piątek: 11.45 – 12.45

Dyżury pełnię za pośrednictwem Microsoft Teams po wcześniejszym umówieniu się e-mailowo.