Kierownik Zakładu: 
Biuro Zakładu:


pokój nr 317, Collegium Iuridicum ul. Św Marcin 90,
tel. (61) 829-4213
kpapsa@amu.edu.pl

Biuro czynne w dniach:
poniedziałek – piątek w godz. od 8.00 – 14.00.

Badania naukowe prowadzone w Zakładzie

Wszyscy pracownicy Zakładu zajmują się naukowo tematyką postępowania administracyjnego, egzekucyjnego i sądowoadministracyjnego. To jest nasz główny obszar zainteresowania. Oprócz tego badamy także ustrój polskiego sądownictwa zarówno w ujęciu krajowym, jak i międzynarodowym (standardy funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości wykształcone w ramach Rady Europy oraz Unii Europejskiej). Temu jest poświęcony jeden z naszych grantów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

Aktualnie w ramach Zakładu realizowane są następujące projekty grantowe:
1) Nadzór administracyjny nad sądami i sędziami – projekt finansowany w oparciu o decyzję Dyrektora NCN.
2) Zaskarżalność orzeczeń sądów administracyjnych – projekt finansowany w oparciu o decyzję Dyrektora Narodowego Centrum Nauki.
3) Simplifications in administrative proceedings – projekt finansowany w oparciu o decyzję Funduszu Wyszehradzkiego.

Pracownicy Zakładu biorą udział w następujących projektach:
1) „Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii” – realizacja praktyk religijnych w czasie pandemii – projekt finansowany przez UAM w oparciu o porozumienie nr 26/2020 o realizację projektu badawczego w ramach konkursu „badania nad Covid-19.
2) Common core of European Administrative Law (CoCeal) – projekt finansowany przez European Research Council.

Współpraca

Realizowane są liczne inicjatywy w tym zakresie – m.in. prowadzone są badania dotyczące nadzoru nad sądami i sędziami we współpracy z profesorami z Danii, Niemiec, Słowacji i Szwecji (np. od 28 do 29 września 2020 r. Zakład był głównym organizatorem międzynarodowej konferencji naukowej on-line na ten temat) oraz badania poświęcone upraszczaniu procedur administracyjnych – z udziałem naukowców z Czech, Słowacji, Węgier oraz Polski (np. w 2021 r. Zakład był organizatorem międzynarodowej konferencji naukowej on-line na ten temat).

Strona Intranetowa Zakładu