dr Andrzej Paduch

andrzej.paduch@amu.edu.pl

Stanowisko na UAM: adiunkt

Jednostka: Zakład Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego

Dyżur

Poniedziałek: 10:00 – 12:00

Dyżur będzie odbywał się w trybie zdalnym na platformie MS Teams, po uprzednim umówieniu drogą mailową.