dr Andrzej Paduch

andrzej.paduch@amu.edu.pl

Stanowisko na UAM: adiunkt

Jednostka: Zakład Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego

W semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024 dyżur odbywa się według następującego schematu:

  • środy, za pośrednictwem Ms Teams, w godz. 10:30-11:30 (uprzejmie proszę, o ile to możliwe, o wcześniejsze uzgodnienie drogą mailową konkretnej godziny połączenia),
  • czwartki, pok. 309 CI, w godz. 17:15-18:15.

Egzaminy z przedmiotów: „Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne”, „Postępowanie administracyjne”, „Postępowanie egzekucyjne w administracji” i „Postępowanie sądowoadministracyjne” odbywają się w formie pisemnej i obejmują 5 pytań opisowych.