mgr Beniamin Rozczyński

beniamin.rozczynski@amu.edu.pl

Stanowisko na UAM: doktorant

Jednostka: Zakład Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego 

Dyżur

wtorek 16.45 – 17.45, pokój 309 CI

W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy.

Z uwagi na zawieszenie dotychczasowej formy dyżuru, uprzejmie informuję, że do czasu uchylenia zarządzenia Rektora, dyżury będę realizował w formie elektronicznej na Skype, we wtorki o godz. 15.30-16.30 – nick „Beniamin Rozczyński”.