mgr Piotr Ostrowski

piotr.ostrowski@amu.edu.pl

Stanowisko na UAM: doktorant

Jednostka: Zakład Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego

Dyżur

Ustalane indywidualnie po uprzednim umówieniu droga mailową, MS Teams.