prof. dr hab. Marek Szewczyk

marek.szewczyk@amu.edu.pl

Stanowisko na UAM: profesor

Jednostka: Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji

Dyżur

wtorek 13.00 – 14.00, pok. 301 CI

czwartek 17.00 – 18.00, MS Teams