mgr Marcel Krzanowski

marcel.krzanowski@amu.edu.pl

Stanowisko na UAM: doktorant

Jednostka: Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji

Dyżur

wtorek, 13.00 – 14.00, pokój 301
piątek, 9.00 – 10.00, MS Teams