Kierownik Zakładu: 
Biuro Zakładu:


pokój nr 317, Collegium Iuridicum ul. Św Marcin 90,
tel. (61) 829-4213,
kpainoa@amu.edu.pl

Biuro czynne w dniach:
poniedziałek – piątek w godz. od 8.00 – 14.00.

Badania naukowe prowadzone w Zakładzie
  • ustrój administracji publicznej, w tym zwłaszcza ustrój samorządu terytorialnego;
  • formy prawne działanai administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem takich dziedzin, jak akt administracyjny: indywidualny, generalny oraz nieformalny oraz umowa jako prawna forma działania administracji publicznej;
  • materialne pawo administracyjne, ze szczególnym uwzględnieniem takich dziedzin, jak: prawo zagospodarowania przestrzeni (prawo planowania przestrzenneg, prawo ochrony środowiska w kontekście przygotowanai i realiacji inwestycji pubowlanych, prawo budowlane, prawo gospodarowania nieruchomościami);
  • nauka administracji, ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień, jak prywatyzacja oraz republizacja administracji publicznej, new public management 
Współpraca
  • współpraca z Katerdą Europeiskiego i Niemieckiego Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego, Prawa Socjalnego oraz Publiznego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Poczdamie;
  • współpraca z Katedrą Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagoellońskiego w Krakowie;
  • współpraca z Zakładem Komparatystyki Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego;
  • współpraca z prof dr hab. Dmytro Luk’Yanec’em z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Harkowie
Strona Intranetowa Zakładu