Dr Maria Jędrzejczak uczestniczyła w konferencji organizowanej przez Urząd Ochrony Danych Osobowych oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych

4 grudnia 2023

Dnia 22 listopada 2023 r. dr Maria Jędrzejczak uczestniczyła jako członek Rady Naukowej Instytutu Prawa Ochrony Danych Osobowych oraz pełnomocnik Dziekana – Lokalny Administrator Bezpieczeństwa Informacji – w konferencji „Nowe technologie a ochrona danych osobowych”, zorganizowanej przez Urząd Ochrony Danych Osobowych oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych, z referatem na temat „Zakazane praktyki w zakresie sztucznej inteligencji z perspektywy europejskiej i azjatyckiej”.

Celem konferencji było przeprowadzenie dyskusji nad najnowszymi trendami i wyzwaniami związanymi z ochroną danych osobowych w erze cyfrowej oraz stworzenie przestrzeni do dialogu i współpracy między różnymi podmiotami zajmującymi się tymi zagadnieniami.

W konferencji wziął udział m.in. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. dr hab. Gertruda Uścińska, Zastępca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Jakub Groszkowski oraz Dyrektor Departamentu Orzecznictwa i Legislacji Urzędu Ochrony Danych Osobowych Monika Krasińska.

Konferencja była częścią obchodów jubileuszu 90-lecia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Patronat Honorowy nad obchodami jubileuszowymi objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Konferencja była transmitowana w serwisie YouTube na kanale Elektroniczny ZUS. Więcej na ten temat na stronie: https://uodo.gov.pl/pl/138/2880.