Seminarium naukowe pt. „Rola organów w prawie administracyjnym. Historia – teraźniejszość – przyszłość”

1 grudnia 2023

W imieniu Zakładu Badań nad Ustrojem Państwa, Zakładu Prawa Administracyjnego i Nauk o Administracji oraz Zakładu Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego pragniemy serdecznie zaprosić do udziału w seminarium naukowym Rola organów w prawie administracyjnym. Historia – teraźniejszość – przyszłość. Podczas seminarium zostaną wygłoszone referaty eksperckie pracowników naukowych WPiA ze wszystkich wskazanych katedr. Nadto planowana jest dyskusja w kontekście metodologicznym oraz praktycznym. Wydarzenie będzie miało charakter interdyscyplinarny. Szczegóły znajdują się w załączniku. Planowane jest wystawienie certyfikatów uczestnictwa.

Seminarium naukowe pt. "Rola organów w prawie administracyjnym. Historia - teraźniejszość - przyszłość"