Międzynarodowa Konferencja polsko-ukraińska z zakresu prawa rolno-żywnościowego (teoria i praktyka)

5 grudnia 2023

Zakład Prawa Rolnego, Żywnościowego i Ochrony Środowiska, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań oraz Narodowe Centrum Naukowe „Instytut Ekonomiki Agrarnej”, Kijów, Ukraina serdecznie zapraszają do udziału w międzynarodowej polsko-ukraińskiej konferencji „Wyzwania związane z innowacyjnością, w tym własnością intelektualną w sektorze rolno-spożywczym w aspekcie zrównoważonego rozwoju i procesów integracji europejskiej” “Challenges related to innovation and intellectual property in the agri-food sector within the framework of sustainable development and European integration processes”.

Konferencja odbędzie się w dniu 8 grudnia 2023 r. (piątek) godz. 9.00 – 16.00 w formie hybrydowej, tj. na platformie MS Teams oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ul. Niepodległości 53 w Poznaniu, sala 4.14 ( IV piętro).

W załączeniu Program Konferencji.

Prelegentami będę m.in. pracownik Komisji Europejskiej DG AGRI z Brukseli, Naukowcy i Praktycy z Argentyny, Brazylii, Estonii, Grecji, Hiszpanii, Polski, Turcji, Ukrainy i Włoch.

Celem Konferencji jest, po pierwsze, ocena znaczenia oraz ustalenie czy i w jakim zakresie regulacje prawne sprzyjają innowacyjności, w tym rozwojowi własności intelektualnej w sektorze rolno-spożywczym, po drugie, porównanie innowacji w różnych państwach z uwzględnieniem wyzwań globalnych, regionalnych i krajowych rolnictwa (np. integracji europejskiej, zmian klimatu) oraz określenie wpływu członkostwa w Unii Europejskiej na aktywność innowacyjną. Istotne znaczenie ma także nawiązanie współpracy i dialogu z Naukowcami oraz Ekspertami zainteresowanymi innowacjami w sektorze rolno-spożywczym.

Link do konferencji 08.12.2023:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a5zw-TbcdoYCVYs_qmDKDHbUcIuDGo4TkXI4ceeoMHp01%40thread.tacv2/1697834209652?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%225dd00858-5dac-41fc-9ac7-b6fe083dff36%22%7d

Udział w Konferencji jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji.