dr Marlena Kruszyńska-Kośmicka

marlena.kruszynska-kosmicka@amu.edu.pl

Stanowisko na UAM: adiunkt

Jednostka: Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji

Dyżur

wtorek 13.30 – 14.30, pok. 301 CI
piątek 11.00 – 12.00, MS Teams