prof. UAM dr hab. Katarzyna Celińska-Grzegorczyk

katarzyna.celinska-myslaw@amu.edu.pl

Stanowisko na UAM: profesor uczelni

Jednostka: Zakład Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego 

Dyżur

wtorek 8.00 – 9.00, dyżur zdalny (MS Teams, zachęcam do wcześniejszego umówienia dokładnej godziny połączenia)
środa 8.00 – 9.00, s. 4.2 CIN.