prof. UAM dr hab. Katarzyna Celińska-Grzegorczyk

katarzyna.celinska-myslaw@amu.edu.pl

Stanowisko na UAM: profesor uczelni

Jednostka: Zakład Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego 

Dyżur

wtorek 12.00 – 13.00, MS Teams

czwartek 10.30 – 11.30, sala 3.2 CIN