Zmarł Pan Prof. dr hab. Wojciech Łączkowski

2 stycznia 2024

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość,
że w dniu 30 grudnia 2023 roku
zmarł w wieku 90 lat

Prof. dr hab. Wojciech Łączkowski

Profesor Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
autorytet w dziedzinie prawa finansowego i prawa administracyjnego,
autor licznych publikacji naukowych,
nauczyciel wielu pokoleń prawników polskich.

Prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1981-1982),
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM (1978-1981),
Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM (1975-1978),
Członek Komitetu Nauk Prawnych PAN,
Członek Międzynarodowego Instytutu Finansów Publicznych,
Członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk,
Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego (1989-1997),
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej (1994-1997),
Członek Rady Polityki Pieniężnej I kadencji (1998-2004).

Kawaler Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie,
Komandor Rycerstwa Orderu Jasnogórskiej Bogarodzicy.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski,
Medalem Komisji Edukacji Narodowej,
Krzyżem Komandorskim Orderu Świętego Sylwestra Papieża,
Medalem za zasługi dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Medalem Homini Vere Academico Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
uhonorowany tytułem Deo et Patriae deditus Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
Honorowy Obywatel Miasta Poznania.

Odszedł od nas Człowiek ogromnej wiedzy i kultury.
Wspaniały Nauczyciel Akademicki, ceniony Wykładowca i Wychowawca
wielu pokoleń studentek i studentów.

Ceniony Naukowiec i Nauczyciel.

Z chwilą śmierci Pana Profesora
polska nauka prawa poniosła wielką stratę.

Rodzinie i Bliskim Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia składają
Rektor i Senat,
Dziekan i społeczność Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Msza św. pogrzebowa odbędzie się 8 stycznia br. o godz. 12.00 w Katedrze Poznańskiej,
ul. Ostrów Tumski 17 w Poznaniu.
Pogrzeb odbędzie się 8 stycznia br. o godz. 14.45 na Cmentarzu Junikowo.