Profesor Roman Hauser nagrodzony przez RPO odznaką honorową „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka”

25 lutego 2022

W dniu 14 lutego 2022 r. w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie odbyła się podniosła uroczystość w trakcie której Pan Profesor Roman Hauser został nagrodzony przez Rzecznika Praw Obywatelskich odznaką honorową „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka”. W trakcie tej samej uroczystości Profesorowi Hauserowi wręczono księgę pamiątkową zatytułowaną „Ius est Ars Boni et Aequi”.

Pan Profesor Roman Hauser przez wiele lat był zatrudniony na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza pełniąc m.in. funkcję Prorektora oraz Kierownika Katedry Postępowania Administracyjnego. Przez trzy kadencje był Prezesem Naczelnego Sądu Administracyjnego z którym zawodowo jest związany po dzień dzisiejszy. Wymownym wyrazem zaangażowania Profesora Hausera w budowanie prestiżu polskiego sądownictwa administracyjnego są zamieszczone w księdze pamiątkowej wspomnienia wieloletniego prezesa niemieckiego Federalnego Sądu Administracyjnego Eckarta Hiena zakończone następującym stwierdzeniem:

Roman Hauser was the „booster detonation” to the close cooperation of the Polish and the German administrative jurisdictions and also the “fuel” to keep this process running. Whereas in a more human metaphor: Roman Hauser has been for decades “the face of the Polish administrative jurisdiction”.

Panie Profesorze, serdecznie gratulujemy!