Zaproszenie na wykład pt. ,,Kontrola operacyjna”

23 lutego 2022

Zakład Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego serdecznie zaprasza na wykład gościnny prof. dr hab. Macieja Rogalskiego oraz mgr Daniela Szmurło, pt. „Kontrola operacyjna”, który odbędzie się w środę 23 lutego, o godz. 18:00, za pośrednictwem platformy MS Teams.

 

Nowe technologie odgrywają coraz większą rolę w naszym życiu i mogą stwarzać tyle samo szans co zagrożeń, zarówno dla jednostki jak i dla fundamentów demokratycznego państwa prawa. Dla zminimalizowania ryzyka korzystania z urządzeń elektronicznych warto poznać nie tylko środki techniczne zabezpieczające naszą aktywność w internecie, ale również regulacje prawne dotyczące inwigilacji cyfrowej. W czasie wykładu dowiemy się, w jakim zakresie obowiązujące przepisy umożliwiają inwigilację, a także jak zaawansowane środki (np. system Pegasus) mogą zostać wykorzystane w ramach kontroli operacyjnej. Analizie zostaną poddane przepisy normujące katalog legalnych środków kontroli operacyjnych i innych wariantów inwigilacji, zawartych w Kodeksie postępowania karnego oraz w ustawach dotyczących służb specjalnych i służb policyjnych. 

Kontrowersyjny i głośny ostatnimi czasy temat podsłuchów i innych środków kontroli komunikacji przedstawią specjaliści z Uczelni Łazarskiego: prof. dr hab. Maciej Rogalski (badacz legalności działań inwigilacyjnych i procedury karnej) i mgr Daniel Szmurło (przygotowujący rozprawę doktorską na temat podsłuchu operacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem systemu Pegasus). 

Wydarzenie organizowane jest we współpracy z Zakładem Prawa Konstytucyjnego oraz Kołem Prawa Konstytucyjnego „Pro Publico Bono”. 

Poniżej udostępniamy link z prośbą o rejestrację Państwa uczestnictwa: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdceh2ukBerCt6JZ5SGISQzGvrGo6K7r3diuGA94FfhMqE0jA/viewform?fbclid=IwAR2vBpFlotUOzMZ6MRjDjTDyN6VmirxrpUc5p1-k_6O4Zq38Y7bRCk3TAzo