dr Jan Andrzejewski

jan.andrzejewski@amu.edu.pl

Stanowisko na UAM: adiunkt

Jednostka: Zakład Prawa Rzymskiego, Tradycji Prawnych i Prawa Dziedzictwa Kulturowego

Dyżur

wtorek 11:00-12:00
piątek 10:00-11:00

*Dyżury jako opiekun praktyk obowiązkowych na kierunku „prawo”: piątek 11:00-12:00
*Kontakt w sprawie praktyk: praktyki-prawo@amu.edu.pl

W związku z sytuacją epidemiologiczną dyżury pracowników i doktorantów odbywają się w formie spotkań za pośrednictwem platformy MS Teams (dyżur w formie tradycyjnej możliwy jest po uprzednim zgłoszeniu i umówieniu spotkania)

(Bieżące informacje o zmianach względem stałych godzin dyżurów podawane są na stronie Katedry rzym.amu.edu.pl)